Tikoteekin tuottamat videot Youtuben Paputuubi-kanavalla

Oikeus kommunikointiin

Katso myös:

How could you survive without speech? (2:05) Englanninkielinen versio ”Puhumaton ei ole olematon -vidosta”
Jokaiselle löytyy keino kommunikoida (2:25)
Lyhyesti puhevammaisuudesta (14:37)

Puhevammaisuuden arkea

Lisää videoita aiheesta:

Miten sanoisit, jos et voisi puhua – Vernellä on puheenkehityksen viivästymä (4:03)
Hetkiä Vernen arjessa (6:49)
Hetkiä Eemelin arjessa (6:12)
Hetkiä Katin arjessa (8:33)
Hetkiä Elinan arjessa (5:19)
Hetkiä Liisan arjessa (5:54)
Miten sanoisit, jos et voisi puhua – Sanna kertoo kommunikointikansiolla (5:04)
Miten sanoisit, jos et voisi puhua – ALS vei Marjan puhekyvyn (4:12)
Kuvista kirjaimiin (1:34)
Katseohjaus on mahdollisuus isolla ämmällä (9:30)

Päiväkodin arkea

Yhteistä kieltä etsimässä viittomin, kuvin ja sanoin -videossa Eemeli osallistuu päiväkodissa leikkeihin ja muuhun kanssakäymiseen kavereiden kanssa monella eri tavalla, vaikka hän ei puhu.

Koulun arkea

Lisää videoita aiheesta:

Tutustutaan! (5:43)
Leikitäänkö? – vapaata leikkiä välitunnilla (5:14)
Jätkät heittää läppää (3:43)
Sinua varten (18:20)
Sinua varten II (9:33)
Sinua varten III (8:15)
Muutoshanke koulussa (8:17)

Kommunikoinnin tukikeinoja

Lisää videoita aiheesta:

Tukiviittomat tutuksi (5:30)
Kommunikointilaitteet (4:39)
Kommunikointiohjelmat (3:23)
Tietotekniset apuvälineet (2:06)
Tietoteknisten apuvälineiden kokeilua (18:58)
Lause irtokuvin (0:53)
Viikonlopun suunnittelu keskustelumaton avulla (4:16)
Itsearviointia toimintakyvystä (8:17)
Asiointikäynnin suunnittelu – kuvat keskustelun tukena (3:34)
Keskustelu kansion avulla (1:20)
Minä kerron – juttelua kommunikointiohjelman tuella (4:45)
Tilannekuvaston käyttö (0:39)
Pikapiirros (7:02)
Kyllä/ei -vastaukset (0:53)
Katsekehikon käyttö (1:36)
Aakkostaulun käyttö (0:49)
Digitaalinen kommunikointipassi – iMovie-sovellus (7:53)
Digitaalinen kommunikointipassi GoVisual-sovelluksessa (4:15)
Kosketusviestit, haptiisit kahviautomaatilla (2:28)
Esteetön leikki kuvilla ja laitteilla tuettuna (10:51) Videossa näytetään, miten esimerkiksi Papunetin kuvatyökalulla tehtyjä kuvatauluja tai erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä voidaan käyttää leikin tukena.

Tikoteekin tuote-esittelyt

Lisää videoita aiheesta:

SähköSANOMA (5:24)
SANOMA-kommunikointikansiot (2:30)
ALKU-kommunikointikansio (3:41)
Miten käytän POLKU-kommunikointikansiota (12:32)
Asioimiskansion kokoamisohje (2:32)

Palvelut

Lisää videoita aiheesta:

Tulkin päivä (14:02)
Millainen on hyvä puhevammaisten tulkki? (5:16)
Etätulkkaus (10:38)
Kommunikoinnin apuvälinepalvelut: case Matias (2:16)
Kommunikoinnin apuvälinepalvelut: case Mikko (3:53)

Läheisten ohjaaminen ja yhteistyö

Lisää videoita aiheesta:

Vanhempien ohjaus vuorovaikutuksen kuntoutuksessa (10:23) Läheisten ohjaaminen ja hyvä yhteistyö ovat ratkaisevan tärkeitä silloin, kun lapsella on puheeseen ja kieleen liittyvien pulmien lisäksi haasteita muiden ymmärtämisessä ja vuorovaikutuksessa. Videolla seuraamme ammattilaisen ja vanhempien välistä yhteistyö- ja ohjausprosessia, joka tapahtuu verkon välityksellä. Ohjauksessa hyödynnetään kotona kuvattuja videoita, joissa vanhempi on lapsensa kanssa.
Ohjaaja on LOVIT – Vanhempien ohjaus vuorovaikutuksen kuntoutuksessa (3:50)
Vuorovaikutuksen kuntoutus väylänä monipuoliseen kommunikointiin (10:03) Videolla Leona Aaltonen ja hänen läheisensä kertovat, kuinka he pääsivät vuorovaikutuksen haasteista toimivaan kommunikointiin

Apuvälineenä ihminen

Myös vaikeasti kehitys- tai puhevammaisen henkilön kanssa voi jutustella eli olla vuorovaikutuksessa tavalla, jonka päätavoitteena on olla yhdessä, koska se on molemmille mukavaa. Tällainen jutustelu tapahtuu kaikilla niillä vuorovaikutustavoilla, joita kyseisellä henkilöllä jo on käytössään, esimerkiksi eleillä, kosketuksella ja ääntelyllä tai vaikkapa viittomalla tai kuvia käyttämällä. Vuorovaikutussuhdetta ja läheisen taitoja sekä puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja osallisuutta vuorovaikutuksessa voidaan tukea Apuvälineenä ihminen -toimintamalleilla: HYP, Voimauttava vuorovaikutus ja OIVA-vuorovaikutusmalli.

LOVIT- hyvää mieltä kohtaamisiin -videossa esitellään Tikoteekin kehittämän muistisäännön elementit, joiden avulla voit olla osaava kommunikointikumppani.

Katso myös:

The FIRST mnemonic (2:36) Englanninkielinen versio LOVIT-muistisäännöstä.
Tikoteekin Apuvälineenä ihminen -toimintamallit (1:34)
Kerron kosketuksella – Sointu-laite virittää vuorovaikutukseen (3:18)
Sointu-laitteen käyttöohje (4:05)
Tarvitsen sinua, että voin kertoa (1:45)

HYP-yhdessäolomalli

Lisää videoita aiheesta:

HYP- yhdessäolomallin esittely (2:49)
Saako tulla? Yksinäisyydestä yhdessäoloon (25:10) Videolla kerrotaan Timon tarina. Työntekijät halusivat luoda paremman kontaktin Timoon ja käynnistivät päivittäiset HYP-hetket hänen kanssaan. Tämän seurauksena Timo alkoi nauttia yhdessäolosta toisten kanssa. Video sisältää HYP-tilanteissa kuvattuja videoita ja työntekijöiden ajatuksia.
HYP-hetkiä syntymästään kuurosokean ihmisen kanssa (7:34) Videolla näemme HYP-hetkiä syntymästään kuurosokean ihmisen kanssa ja kuulemme ryhmäkodin työntekijöiden kokemuksia HYP-hetkistä ja siitä, mitä vaikutusta niillä on ollut vuorovaikutukseen ja elämänlaatuun. Video on tuotettu Viitasaaren kaupungin ryhmäkoti Wiitalinnan, Suomen Kuurosokeat ry:n ja Kehitysvammaliiton Tikoteekin yhteistyönä.

Vuorovaikutus syntymästään kuurosokean ihmisen kanssa

Ideoita kommunikointiin syntymästään kuurosokean ihmisen kanssa -videolla (4:58) ryhmäkoti Wiitalinnan työntekijät kertovat ja näyttävät, miten he kommunikoivat syntymästään kuurosokean asiakkaansa kanssa ja mikä auttaa häntä hahmottamaan ympäristöään. Video on tuotettu Viitasaaren kaupungin ryhmäkoti Wiitalinnan, Suomen Kuurosokeat ry:n ja Kehitysvammaliiton Tikoteekin yhteistyönä.

Voimauttava vuorovaikutus -toimintamalli

Lisää videoita aiheesta:

Voimauttava vuorovaikutus 1/3: Voimauttavan vuorovaikutuksen esittely (1:24)

Voimauttava vuorovaikutus 2/3: Mihin voimauttavalla vuorovaikutuksella pyritään (2:05)
Voimauttava vuorovaikutus 3/3: Miten voimauttavaa vuorovaikutusta tehdään (3:15)
Voimauttava vuorovaikutus – mitä, miksi ja miten (51:58)
Mitä voimauttava vuorovaikutus on? (13:36)
Voimauttavan vuorovaikutuksen taustasta ja periaatteista (4:11)
Kommunikoinnin perustan taidot (2:17)
Kumppanin voimauttavat vuorovaikutustavat (2:11)

Lisää videoita aiheesta:

Ajatuksia Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävästä koulutuksesta (1:23)
Käsileikkejä – kokemuksia Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (9:19)
Poika, joka alkoi nauttia yhdessäolosta (1:57)

OIVA-vuorovaikutusmalli ®

Lisää videoita aiheesta:

OIVA Interaction Model (4:15)
OIVA-vuorovaikutusmallin® taustasta ja periaatteista (4:05)
OIVA-prosessi® (6:41)
OIVA-ohjaajakoulutus (7:17)
OIVA-ohjaajakoulutuksen lopputyö (8:15)
OIVA-klinikka (9:17)
Kokemuksia OIVA-klinikan valmentajakoulutuksesta (1:52)

Vauvan vuorovaikutuksen tyypillinen kehitys

Videoissa seurataan, miten vauvan ja vanhemman vuorovaikutus etenee ja muuttuu vauvan ensimmäisen vuoden aikana. Videoilla tehdään näkyväksi vuorovaikutustaitoja, joita vauva oppii ennen sanoja. Videoilla tarkastellaan myös, miten vanhempi tukee omalla toiminnallaan vuorovaikutusta, vauvan aktiivisuutta ja aloitteellisuutta ja miten molemmat nauttivat yhdessäolosta.

Lisää videoita aiheesta:

Vauvan vuosi – vuorotellen (5:06)
Vauvan vuosi – leikkien (5:42)
Vauvan vuosi – yhdessä kokien (4:59)

Tyypillinen kielen kehitys toisella ikävuodella

Toisena ikävuotena tyypillisesti kehittyvällä lapsella alkaa kielen kehityksen pyrähdys. Videolla seurataan, miten taapero ilmaisee itseään eleillä, ääntelyllä ja sanoilla. Lapselle on tärkeää saada kokemuksia siitä, että läheiset huomaavat hänen eri tavoin tuottamansa ilmaukset, tulkitsevat ja vastaavat niihin sekä tarkistavat lapsen reaktioista, osuiko tulkintaehdotus oikeaan.

Lisää videoita aiheesta:

Taaperon vuosi – Vanhempi on LOVIT (3:33)
Taaperon vuosi – LOVIT leikeissä (5:45)
Puuhailua – vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta (6:27)

Ohjevideot Tikotuubissa

Tikoteekki on myös tehnyt kymmeniä lyhyitä ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen eri ohjelmissa. Nämä ohjevideot löytyvät alla olevasta linkistä Youtubesta Tikotuubi-kanavalta.

Ohjevideot Grid 3, SDP-, C5-, Boardmaker-, WidgitGo- muokkauksiin (Youtube/Tikotuubi)