Kuva: Jenni Kärnä-Escalante

Rohkaisin on asenne ja toimintatapa, jonka avulla vahvistat puhumattoman, olemuskielisen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja tuet häntä tekemään päätöksiä. Rohkaisin auttaa sinua tutustumaan tukea tarvitsevaan henkilöön ja tulkitsemaan hänen olemuskielellä ilmaisemiaan mieltymyksiä. Lisäät hänen elämäänsä asioita, joista hän pitää ja on kiinnostunut. Sinun tuellasi hän voi elää itsensä näköistä elämää. Löydät Rohkaisimen materiaalit tältä sivulta.

Tarvitsen sinua, että voin kertoa

Minulla on mielipide, ja haluan kertoa sen sinulle. Kommunikoin eleillä, ilmeillä, koskettaen, äänensävyillä ja asennoilla. Olemuskieliset ihmiset ovat tasa-arvoisia viestijöitä, joilla on oikeus saada äänensä kuuluviin. Tämä onnistuu läheisten tuella. Videon tuotanto: Koju Film Company Oy, Konseptisuunnittelu: Suvi Hämäläinen, Yhteistyökumppanit: Rinnekodit ja Helsingin kaupungin vammaistyö, Työn tilaaja: Kehitysvammaliitto ry, Tikoteekki

Olemuskielisen ihmisen itsemääräämisoikeus toteutuu toisen ihmisen tuella

Rohkaisimen taustalla on ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä on tarve ja halu elää omannäköistä elämää. Kaikilla on oikeus tehdä päätöksiä ja kertoa mielipiteitään. Kaikki osaavat myös ilmaista mielipiteitään ja tehdä päätöksiä omalla tavallaan.

Olemuskielisen ihmisen oikeus omannäköiseen elämään toteutuu vain toisen ihmisen tuella. Olemuskielinen ihminen ilmaisee mieltymyksiään sanattomasti, eli kertoo ilmeillä, eleillä, liikkeillä ja ääntelyillä, mistä hän pitää ja ei pidä. Tukijan tehtävänä on tunnistaa ja tulkita näitä viestejä, toteuttaa hänen tahtoaan ja rohkaista kokemaan uusia ja erilaisiakin asioita. Jokaisella tukijan teolla on merkitystä.

Itsemääräämisoikeus on keskeinen ihmisoikeus ja jokaista koskeva perusoikeus. YK:n vammaissopimuksen ja Suomen lainsäädännön mukaan myös kaikkein vaikeimmin puhevammaisilla ja kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus tulla kuulluksi ja päättää itseään koskevista asioista. Rohkaisin on toimintatapa itsemääräämisoikeuden ja päätöksenteon tukemiseen.

Rohkaisin on tarkoitettu

• nuorelle tai aikuiselle, joka kommunikoi pääosin olemuskielellä eli ilmeillä, eleillä, liikkeillä ja toiminnalla
• tukijoille eli olemuskielisen ihmisen kotona ja päivätoiminnassa työskenteleville ammattilaisille (omaohjaaja, ohjaajat, hoitajat) sekä perheenjäsenille
• kodin ja päivätoiminnan työntekijöitä konsultoiville ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Voit käyttää Rohkaisinta kahdestaan olemuskielisen ihmisen kanssa tai kutsua koolle isomman porukan, joka käyttää Rohkaisinta hänen päätöksentekonsa tukemiseen.

Rohkaisin – valitse, kokeile ja toteuta

Rohkaisimen idea on yksinkertainen – riittää, kun muistat nämä kolme asiaa:

Valitse aisti.
• Kokeile uutta.
• Toteuta mieluisaa.

Kuvassa esitellään Rohkaisimen käytön vaiheet: Valitse aisti – Kokeile uutta – Toteuta mieluisaa. Kuva: Jenni Kärnä-Escalante

Käynnistä Rohkaisin pohtimalla, millaisista aistimuksista (liike, tunto, maku, haju, näkö, kuulo) olemuskielinen kumppanisi saattaisi tykätä. Valitse jokin aisti ja tee hänen kanssaan erilaisia aistikokeiluja. Havainnoi, miten hän reagoi uuteen elämykseen: Kiinnostuuko ja pitääkö hän siitä? Ilmaiseeko hän, ettei pidä vai kertooko hän, että asia on hänelle samantekevä? Toista kokeiluja niin monta kertaa, että ymmärrät varmasti, mitä mieltä hän on. Kun tiedät hänen mielipiteensä, suunnittele ja päätä, miten lisäät hänelle mieluisia asioita osaksi päivittäistä toimintaa. Valitse seuraavaksi uusi aisti ja jatka kokeiluja. Lisää tietoa Rohkaisin-toimintavasta on oppaassa, jonka löydät sivun lopusta.

 Vain luovuus on rajana

Videolla tukija tekee nostolaitteesta keinun. Rohkaisin innostaa häntä kokeilemaan tuttua tekemistä uudella ja erilaisella tavalla ja havainnoimaan, mitä olemuskielinen ihminen tykkää. Kokeiluissa vain luovuus on rajana.

Rohkaisin-materiaalit

Rohkaisin-tuoteperhe sisältää oppaan, 24 ideakorttia, julisteen ja huoneentaulun.

Oppaassa kerrotaan, miten toteutat Rohkaisin-toimintatapaa. Opas sisältää myös tietoa siitä, mihin Rohkaisin perustuu ja miksi sitä tarvitaan.

Ideakorteissa on ehdotuksia tekemisistä, joiden avulla tutustut olemuskieliseen ihmiseen paremmin. Löydät ideoita näkö-, kuulo-, haju-, maku-, liike- ja tuntokokeiluihin. Opit tunnistamaan, mistä hän pitää ja suunnittelet, miten ja milloin toteutat hänelle mieluisaa.

Juliste muistuttaa sinua Rohkaisimen ideasta: Valitse aisti – Kokeile uutta – Toteuta mieluisaa.

Huoneentauluun voit koota olemuskielisen ihmisen mieltymyksiä: mistä hän tykkää ja mitä hän haluaa sinun tekevän. Huoneentaulua voit täyttää joko yksin, yhdessä keskustellen tai pyytää muita tukijoita täydentämään havaintojaan yhteiseen tauluun. Tallenna huoneentaulu omiin tiedostoihinne. Muista myös tulostaa täyttämänne huoneentaulu näkyvään paikkaan, jotta kaikki tukijat tietävät, mitä hän haluaa, valitsee ja tahtoo.

Tutustu materiaaleihin:

Oppaan, ideakortit ja julisteen voi myös ostaa pakettina Opike-kaupasta.

Esimerkkejä Rohkaisimen käytöstä

Rohkaisin – Tätä lisää

Videolla tukija keinuttaa olemuskielistä ihmistä ja havainnoi, mitä hän pitää liikeaistimuksesta. Tukija huomaa monenlaisia olemuskielisiä viestejä: hymyilyä, naurahduksia ja tyytyväisiä äännähdyksiä. Liikekokemus on selvästi keinujalle mieluisa. Tukija pohtii, miten liikettä voi lisätä hänen päiviinsä. Pyörätuolilla voi liikkua eri tavoin, puistoon voi mennä keinumaan, autolla voi ajella turvallisen vauhdikkaasti ja joskus voi mennä huvipuistoon keinuvaan laitteeseen.   

Rohkaisin – Helppoa toteuttaa arjessa

Videolla tukija kokeilee, millaisista tuntoaistimuksista olemuskielinen ihminen tykkää. Tukija ottaa hänet syliinsä ja sivelee käteen voidetta. Tukija havainnoi reaktioita. Tukija huomaa olemuksesta, ilmeistä ja vartalon liikkeistä, että hän ei innostu suuresti, muttei myöskään koe kosketusta ikäväksi. Lisäksi tukija huomaa, että hänen asentonsa ja olemuksensa on sylissä rennompi kuin pyörätuolissa. Tukija pohtii, mitä tästä kokeilusta voisi viedä arkeen. Rasvausta voi tehdä erilaisissa asennoissa ja eri aikoihin päivästä. Sylissä pitäminen lisää läheisyyttä ja läsnäoloa. Rasvaushetken voi toteuttaa mihin aikaan päivästä vain.

Rohkaisin – Tätä vähemmän

Tukija tietää, että olemuskielinen ihminen tykkää liikutella jalkojaan. Tukija päättää tehdä liikeaistikokeilun ja tarjoaa hänelle mahdollisuutta potkaista palloa. Tukija tarjoaa palloa muutaman kerran, mutta huomaa, että hän hermostuu ja alkaa huutaa. Videolla tukija pohtii, että pallon potkiminen ei vaikuta olemuskielisen henkilön mielipuuhalta. Toisaalta vasta yhden kokeilun perusteella ei kannata lukita lopullisia päätelmiä hänen mielipiteestään. Joskus toiste, toiseen aikaan päivästä hän saattaisi innostuakin.

Rohkaisin on vaikuttava toimintatapa

Rohkaisin auttaa sinua tutustumaan olemuskieliseen kumppaniisi paremmin vaihe vaiheelta. Yhteisten kokeilujen ja kokemusten kautta opit tunnistamaan, mistä asioista ja tekemisistä hän pitää, nauttii tai kiinnostuu. Opit myös huomaamaan, miten monenlaisin tavoin hän kertoo sen sinulle. Kun tiedät, millaiset asiat ja tekemiset ovat hänelle mieluisia, voit tukea häntä tekemään valintoja ja päättämään omaa elämäänsä koskevista asioista.

Käytä Rohkaisinta päivittäisessä toiminnassa, sen suunnittelussa ja päivittäiskirjauksissa. Rohkaisimen avulla saatu tieto auttaa myös, kun teette palvelujen toteuttamisen suunnitelmia ja IMO-suunnitelmia. Keskustelkaa havainnoistanne ja kokemuksistanne tiimissä, omaisten kanssa ja yhteistyökokouksissa. Yhdessä varmistatte, että hänen mielipiteensä kuullaan ja hän voi vaikuttaa elämäänsä ja palveluihinsa.

Rohkaisimen tarina

Olemuskieliset ihmiset ovat väliinputoajaryhmä, jonka tarpeet ja mielipiteet sivuutetaan usein sekä päivittäisissä päätöksentekotilanteissa että päätöksentekoa tukevia käytäntöjä kehitettäessä. Kehitysvammaliiton Tikoteekki toteutti vuosina 2021–2023 yhteiskehittämishankkeen, johon osallistui olemuskielisiä ihmisiä, heidän läheisiään ja ammattilaisia Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekotien asumispalveluista ja toimintakeskuksista sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen Vaalijalan osaamis- ja tukipalveluista. Läheiset ja ammattilaiset olivat hankkeessa aktiivisesti mukana kehittämässä itselleen sopivaa olemuskielisten ihmisten päätöksentekoa tukevaa toimintatapaa ja työvälineitä. 

Hankkeen alkukeskusteluihin ja työpajoihin osallistuneet läheiset ja ammattilaiset kokivat suurimmaksi haasteekseen elekielen tulkitsemiseen liittyvän epävarmuuden. He toivoivat löytävänsä lisää rohkeutta tutustua olemuskielisiin kumppaneihinsa sekä lisää varmuutta tulkita heidän kehollisia viestejään.

”Rohkaisin antaa rakenteen sille, miten kuullaan olemuskielisen ihmisen mieltymyksiä ja toteutetaan hänen tahtoaan.” 

Lue lisää