Apuvälineenä ihminen

Halu olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa on perustavanlaatuinen tarve. Suurin osa kommunikoinnistamme ei ole tavoitteellista, vaan vuorovaikutusta pelkästään siksi, että saisimme olla yhdessä. Tällainen yhdessäolo voi kuitenkin esimerkiksi vaikeasti kehitys- tai puhevammaiselta henkilöltä jäädä kokonaan kokematta, jos hänen kanssaan yritetään olla vuorovaikutuksessa liian monimutkaisilla tavoilla tai kommunikointikeinosta ja sen harjoittelusta tulee päämäärä.

Myös vaikeasti kehitys- tai puhevammaisen henkilön kanssa voi jutustella eli olla vuorovaikutuksessa tavalla, jonka päätavoitteena on olla yhdessä, koska se on molemmille mukavaa. Tällainen jutustelu tapahtuu kaikilla niillä vuorovaikutustavoilla, joita kyseisellä henkilöllä jo on käytössään, esimerkiksi eleillä, kosketuksella ja ääntelyllä tai vaikkapa viittomalla tai kuvia käyttämällä.

Joidenkin ihmisten kohdalla oikeus kommunikointiin tarkoittaa oikeutta osaaviin kommunikointikumppaneihin. Usein nämä ihmiset myös tuntevat henkilön hyvin ja osaavat tehdä havaintoja hänen olemuskielestään sekä päätellä, mitä tietyt ilmeet, eleet tai ääntely tarkoittavat. Ilman toisen osapuolen kuuntelevaa asennetta, läsnäoloa ja yritystä tulkita viestejä vaikeasti kehitysvammainen henkilö ei tule kuulluksi.

Vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen kohtaaminen edellyttää herkkyyttä, halua aidosti ymmärtää toista, kykyä heittäytyä ja antaa mennä sekä hyvää itsetuntemusta ja -luottamusta. Näitä taitoja voi opetella. Asenteella on ratkaiseva merkitys.

Vuorovaikutussuhdetta ja läheisen taitoja sekä puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja osallisuutta vuorovaikutuksessa voidaan tukea Apuvälineenä ihminen -toimintamalleilla: HYP, Voimauttava vuorovaikutus ja OIVA-vuorovaikutusmalli.

Apuvälineenä ihminen -logo

LOVIT®-muistisääntö

Tikoteekin LOVIT-muistisääntöön on kiteytetty elementit, jotka mielessä pitämällä jokainen voi olla osaava kumppani.

Kiinnitä vuorovaikutuksessa huomiota seuraaviin asioihin (LOVIT):

  • ole läsnä ja keskity häneen
  • odota ja anna tilaa hänen kommunikointialoitteilleen
  • vastaa hänen viestintäänsä
  • mukauta omaa ilmaisuasi niin, että löydätte yhteisen kielen
  • tarkista, että ymmärrätte toistenne viestit ja haluatte jatkaa vuorovaikutusta.

 

LOVITista lisää Papunetissa

Vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista Papunetissa