TAIKE-taulusto

TAIKE-taulusto on monipuolinen kommunikointitaulustokokonaisuus henkilölle, jonka tavoitteena on kommunikoida monipuolisesti kuvien avulla. TAIKE sisältää satoja kommunikointitauluja ja tukee vuorovaikutteista keskustelua. Se myös taivuttaa merkeillä rakennetut lauseet kieliopillisesti sujuvaksi suomeksi. Taulustoihin on valittavissa erilaisia kokonaisuuksia, joista käyttäjälle sopiva valitaan kommunikoinnin arvioinnin perusteella.

TAIKE:sta on olemassa erilaiset versiokokonaisuudet kahdelle eri kommunikointiohjelmalle. TAIKE 2.2 on kehitetty käytettäväksi Boardmaker with Speaking Dynamically Pro -kommunikointiohjelman kanssa. TAIKE 3.0 on muokattu toimivaksi Tobii Communicator 5 -kommunikointiohjelmassa, joka mahdollistaa mm. laajemman tietokoneen hallinnan sekä ympäristönhallinnan käytön saman ohjelman sisällä. Tämän lisäksi TAIKE 3.0 sisältää laajemman, rakenteeltaan kommunikaatiokansiota mukailevan aihepiiripohjaisen sanaston kuin TAIKE 2.2. Uutuutena kummassakin TAIKE:n versiossa on TAIKA-kommunikointitaulusto, joka sisältää TAIKE 2.2 -versiossa olevan kategoriasanaston omana kokonaisuutenaan ilman TAIKE:n muuta sisältöä.

TAIKE-taulusto on suunniteltu puhevammaisten henkilöiden kommunikointivälineeksi, mutta sitä voidaan käyttää apuna myös kielellisessä harjoittelussa. Taulusto on oiva väline mm. kielellisen tietoisuuden, lauseen muodostamisen, sanojen luokittelun, vuorottelun ja keskustelutaitojen harjaannuttamiseen.

Miten TAIKE-tauluston saa?

Puhevammainen henkilö voi saada yksilöllisen TAIKE-tauluston ja sen toimintaan liittyvät ohjelmat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, mikäli hänen katsotaan keskussairaalan apuväline-/kommunikaatiokeskuksen arvioinnissa hyötyvän siitä. Lisätietoja arviointipalveluista www.tikoteekkiverkosto.fi

Tilaukset

TAIKE-taulusto on siirtynyt Kajo Apuvälineet Oy:lle 1.4.2021. Tilaukset: info@kajo.fi

Ohjevideot (YouTube/Tikotuubi)

TAIKE-käyttöopas (2014) (pdf)