Juhani Laurinkarin toimittamassa sekä Anja Saarisen, Eija Kärnän ja Eeva Besio-Laurensin kirjoittamassa Tuettu kirjoittaminen autistisen henkilön kommunikoinnin keinona -tutkimuksessa selvitettiin kokemuksia ja käsityksiä tuetun kommunikoinnin käytöstä ja merkityksestä autististen henkilöiden kommunikoinnin harjoittelutekniikkana kuulemalla sen keskeisiä käyttäjiä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin pääasiassa haastattelemalla tuetusti kirjoittavia autistisia henkilöitä, heidän tulkkeinaan toimivia ohjaajia, asiakkaiden omaisia sekä asiantuntijoita, joita autistiset henkilöt tapaavat verkosto- ym. tapaamisissa. Tuettua kirjoittamista käyttäviä asiakkaita (N = 23) haastateltiin tuetun kirjoittamisen menetelmää käyttäen. Tulkkina toimi asiakkaan valitsema ohjaaja. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena.

Tulosten perusteella tuettu kirjoittaminen koetaan kaikissa haastatelluissa kohderyhmissä tärkeäksi keinoksi kommunikoida muiden AAC-menetelmien rinnalla. Tuettu kirjoittaminen mahdollisti haastateltujen mukaan kielellisen vuorovaikutuksen autistisen henkilön kanssa, jolloin ajatusten, tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen koettiin helpommaksi kuin esimerkiksi kuvien avulla.

Tuetun kirjoittamisen avulla henkilöt itse ja heidän tukiryhmiensä edustajat kokivat voivansa keskustella tärkeistä asioista, mikä lisäsi autististen henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Tulosten mukaan ongelmalliseksi tuetun kirjoittamisen käytössä koettiin tulkkien puute ja tekniikan käyttämiseen liittyvä kielteinen suhtautuminen.

Juhani Laurinkari (toimittaja) sekä Anja Saarinen, Eija Kärnä ja Eeva Besio-Laurens: Tuettu kirjoittaminen autistisen henkilön kommunikoinnin keinona. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 7.

Myynti: Opike-kauppa (www.opike.fi) ja opike(ät)kvl.fi

Lisätietoa teoksesta: Antti Teittinen, p. (09) 3480 9218