Tuettu osuuskunta -hankkeen (1.4.2021 – 30.6.2023) tarkoituksena oli luoda julkisen sektorin työtoiminnan yhteydessä toimiva uudenlainen tuetun osuuskunnan malli. Hankkeen aikana käytiin läpi olemassa olevia osuuskuntamalleja ja kehitettiin vaihtoehtoja kokeilla tuetun osuuskunnan mallia kunnallisen työtoiminnan yhteydessä Keski-Suomessa.

Hankkeen keskiössä oli kehitysvammaisten ihmisten työmahdollisuuksien ja osallisuuden parantaminen.

Arvioinnin tavoitteena oli koota hankkeessa saatuja kokemuksia ja tehtyjä havaintoja ja niiden kautta luoda kuvaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen ja työelämäosallisuuteen liittyvistä seikoista sekä myös osuuskuntatoiminnan edellytyksistä ja merkityksestä.

Sen lisäksi, että osuuskunnat voivat tarjota työtä ja väylän omien tuotteiden myymiselle, ne voivat toimia välittäjänä palkkatyösuhteessa hoitamalla työnantajavelvoitteet, kuten hankkeessa toteutetut työllistymiskokeilut osoittavat.

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös tulevien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vesala, Hannu T. (2024): Tuettu osuuskunta -hankkeen arviointi (pdf, 407 kt).

Tuettu osuuskunta -hankkeen arviointi -julkaisun kansi, jossa on geometrisiä muotoja.