Järjestyksessä kymmenennet markkinat järjestetään 4.8.2011 Finlandia-talolla.

Puheenvuoroissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Työ on parasta sosiaaliturvaa (Paula Risikko)
  • Selkokieli työllistymisen apuvälineenä (Pertti Rajala)
  • Jokaisella on oikeus työn tekemiseen

Tuetun työllistymisen markkinat -ohjelma pdf-muodossa (www.tuettutyollistyminen.fi)

Tapahtuman järjestää Tuettu työllistyminen ry, jonka tavoitteena on vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, ihmisten työllistymisen edistäminen. Yhdistys järjestää tuetun työllistymisen koulutusta sekä toimii tuetun työllistymisen kehittäjänä.

Tuettu työllistyminen ry (www.tuettutyollistyminen.fi)