Tukea FASD-henkilöille

Kehitysvammaliitto perustaa RAY:n tuella osaamisverkoston ja vertaistukitoimintaa henkilöille, joilla on FASD-oireyhtymään kuuluvia tuen tarpeita. Lyhenne FASD tarkoittaa raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa.

Vertaisryhmien lisäksi FASD-henkilöille tarjotaan puhelin- ja verkkoneuvontaa ja -tukea. FASD-osaamisverkostoon kutsutaan FASD-henkilöitä, heidän läheisiään, perhehoitajia ja sijaisvanhempia sekä kuntoutuksen, lastensuojelun, opetuksen, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalityön asiantuntijoita. Verkoston tavoitteena on yhdistää monialaista asiantuntemusta ja FASD-henkilöiden kokemusasiantuntijuutta, jotta FASD-henkilöiden saamia palveluja ja vertaistukea voidaan kehittää.

RAY julkisti avustusehdotuksensa vuodelle 2015 18.12.

Lisätietoa: Koulutus ja vaikuttaminen -yksikön johtaja Susanna Hintsala, puh. 040 741 6179 tai suunnittelija Sari Somer, puh. 044 906 3765

Video Kehitysvammaliiton aikaisemmasta FASD-hankkeesta:

https://www.youtube.com/watch?v=2PieOtrJj3g&feature=youtu.be