FASD - alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjo.

Tule mukaan FASD Suomi -verkostoon!

Kehitysvammaliitto on perustanut valtakunnallisen FASD Suomi -verkoston. Verkostotyöskentelyn tavoitteena on

 • vahvistaa FASD-osaamista
 • levittää tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta ja sen vaikutuksista
 • kehittää tarvittavia tuki- ja kuntoutuspalveluja
 • parantaa FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten asemaa yhteiskunnassa.

Verkosto tarjoaa tietoa, kontakteja ja yhteistyöfoorumin. Se välittää uutisia, innovaatioita ja uutta tutkimustietoa. Työskentelytapoina ovat mm. vuosittainen verkostotapaaminen, alueelliset seminaarit ja teemakohtaiset työpajat.

Verkoston jäsenyys on maksuton, eikä se velvoita mihinkään. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Verkostotapaamisista ja seminaareista veloitetaan kohtuullinen osallistumismaksu.

Verkoston tavoitteita

 1. FASD-oireyhtymää ennalta ehkäistään tehokkaasti. Tietoisuus raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista lisääntyy.
 2. FASD tunnustetaan osaksi neurokognitiivisten häiriöiden kirjoa. FASD-diagnoosi oikeuttaa tuen ja kuntoutuksen myöntämiseen.
 3. FASD osataan tunnistaa ja se myös diagnosoidaan.
 4. FASD-henkilöiden erityiset tuen tarpeet huomioidaan palveluissa.
 5. Vanhemmat, sijaisvanhemmat ja läheiset saavat riittävästi tukea.
 6. FASD-henkilöiden parissa työskentelevät ammattilaiset ja organisaatiot saavat tukea osaamisensa ja työkäytäntöjensä kehittämiseen.
 7. FASD-teema sisältyy eri alojen henkilöstön koulutusohjelmiin.
 8. Yhteiskunta- ja alkoholipolitiikassa otetaan huomioon näyttöön perustuva tieto alkoholin vaikutuksista sikiön kehitykseen.

LIITY FASD SUOMI -VERKOSTOON

FASD Suomi Facebookissa

Lisätietoja: FASD-koordinaattori Sari Somer, sari.somer(ät)kvl.fi, 044 906 3765.