Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamista valmistellut työryhmä (ns. Valas-työryhmä) on tehnyt lakiluonnoksen, johon toivotaan lausuntoa myös Kehitysvammaliitolta.

Osallistu Kehitysvammaliiton lausunnon laatimiseen! Otamme mielellämme vastaan jäsentemme ja kumppaneidemme näkemyksiä, mihin asioihin Kehitysvammaliiton tulisi omassa lausunnossaan kiinnittää erityistä huomiota.

Alkaneen vaalikauden tavoitteissamme olemme painottaneet mm. näitä seikkoja:

  • Henkilökohtainen apu ulotetaan myös kaikista vaikeimmin kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille.
  • Kehitysvammaisten kuljetuspalvelut säilytetään maksuttomina vammaislakien yhteensovittamisessa.
  • Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus tulee turvata tulevassa vammaislaissa.
  • Tulevan vammaislain tulee viimesijaisesti turvata moniammatilliset kuntoutuspalvelut kehitysvammaisille ihmisille, ellei kuntoutusta järjestetä terveydenhuoltolain perusteella.
  • Tulevassa vammaislaissa tulee säätää henkilökohtaisesta budjetoinnista yhtenä palvelujen järjestämisen tapana palvelun käyttäjän valinnanvapauden lisäämiseksi.
  • Vammaislaissa tulee varmistaa tuensaanti päätöksentekoon itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Mitä muuta Kehitysvammaliiton tulisi lausua lakiluonnoksesta? Lähetä meille evästyksesi alla olevasta linkistä avautuvalla kyselyllä 5.6. mennessä. Kiitos!

Osallistu kyselyyn (www.webropolsurveys.com)