Kestävällä kasvulla hyvinvointia -tulevaisuusselonteosta on julkaistu selkokielinen versio. Se sisältää pääkohdat tulevaisuusselonteosta ja avaa tekstissä käytettyjä käsitteitä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtioneuvosto julkaisee näin laajan selkokielisen asiakirjan.

Tavoitteena on, että selkokieltä tarvitsevat ihmiset saavat tietoa aiheesta ja voivat osallistua keskusteluun Suomen tulevaisuudesta.

Tulevaisuusselonteon mukauttamisesta selkokielelle vastasi Kehitysvammaliiton Selkokeskus. Tammikuussa 2014 julkaistaan ruotsinkielinen selkoversio.

Myös oikeusministeriön demokratiapoliittisesta selonteosta julkaistaan keväällä 2014 selkokieliset yhteenvedot.

Selonteko on avoinna jatkoideoinnille ja keskustelulle Tulevaisuusselonteko 2030 -sivustolla.