Perjantaina 9.9. vietetään kansainvälistä FASD-päivää, jolloin muistutetaan yhdeksän kuukauden raittiudesta raskausaikana. FASD tarkoittaa äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien vaikutusten kirjoa.

FASD-nuorilla on päättäjille viesti: ”Kukaan ei ymmärrä tarpeitamme. Jäämme kaikkien palvelujen ulkopuolelle.”

Lapset ja nuoret, joilla on äitinsä raskausaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamia vaurioita, ovat väliinputoajia. Nuoret kokevat, ettei heidän ongelmiaan ymmärretä terveydenhuollossa tai muissa palveluissa.

”Pitääkö minun roikkua kiinni sijaisvanhemmissa loppuikäni, kun ketään muuta ammattilaista ei ole mukana tässä? Miten minulle käy, kun sijaisäitiä ei enää ole”, kysyy yksi Kehitysvammaliiton vertaisryhmätoimintaan osallistunut nuori.

FASD on laaja-alainen oireyhtymä ja vamma, joka tunnetaan huonosti. Kehitysvammaliitto esittää ratkaisuksi FASD-palveluneuvojia ja -tukipisteitä sote-alueille. FASD-tukipisteet auttaisivat FASD-henkilöitä, heidän perheitään ja sijaisvanhempiaan saamaan tietoa ja oikeanlaista kuntoutusta ja palveluja. Lisäksi tukipisteet voisivat konsultoida ammattilaisia, jotka kohtaavat FASD-henkilöitä työssään.

Ensimmäinen pilotti on käynnistymässä Carean kuntayhtymän alueella Kymenlaaksossa. Tavoitteena on levittää tietoa ja luoda alueellinen malli FASD-henkilöiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi. Myöhemmin mallia voidaan levittää myös muualle maahan ja yhtenäistää näin palvelukäytäntöjä sekä poistaa kuntakohtaista eriarvoisuutta.

Suomessa syntyy vuosittain 600–3000 äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamaa lasta. Oireet vaihtelevat oppimisvaikeuksista kehitysvammaan.

Kehitysvammaliitto saa rahoitusta FASD-työhön RAY:lta. Kehitysvammaliitto mm. tarjoaa neuvontaa, vertaistukea ja koordinoi valtakunnallista FASD Suomi -verkostoa.

Lisätietoa:

Yksikönjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
FASD-koordinaattori Sari Somer, Kehitysvammaliitto, p. 044 906 3765
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 040 8378 340

FASD Suomi -verkosto Facebookissa