Opiskelija ja kehitysvamma-alan ammattilainen, osallistu maksuttomaan tutkimuswebinaariin!

Päivän esityksissä luodaan monipuolinen katsaus ajankohtaisiin teemoihin kehitys­vamma-alaa koskettavassa tutkimuksessa. Esiteltävät tutkimukset ovat aiheiltaan vaih­televia ja ne valottavat kehitysvammaisten henkilöiden elämää ja tukipalveluita eri näkö­kulmista. Esityksissä pohditaan mm., millaista harkinnanvaraisuutta vammaissosiaalityöhön sisältyy, kuinka syvästi kehitysvammaiset hen­kilöt voivat harjoittaa arjessaan itsemäärää­mistä ja millaisia seurauksia koronakriisillä on ollut vammaisille henkilöille.

Puhujina toimivat Kehitysvammaliiton tut­kijat yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja kom­mentteja puhujille webinaarin aikana.

Tavataan webinaarissa!

Ohjelma

12.00 Tervetuloa

Markku Niemelä, hallituksen jäsen, Kehitysvammaliitto

Sonja Miettinen, tutkimuspäällikkö, Kehitysvammaliitto

12.15 Harkintavalta vammaissosiaalityössä

Jari Lindh, yliopistolehtori, Lapin yliopisto

12.45 Itsemääräämisoikeuden toteutumisen reunaehtoja

Pilvikki Heinonen, tutkija, Kehitysvammaliitto

13.15 Syvästi kehitysvammaisen henkilön mahdollisuudet itsemääräämiseen

Sonja Miettinen, tutkimuspäällikkö, Kehitysvammaliitto

13:45 Tauko

13.55 Tulevaisuutta luomassa Covid-19-kokemusten jälkeen – mitä tiedämme tutkimuksista?

Susanna Rieppo, projektipäällikkö, Kehitysvammaliitto

14.25 Houkuttaako vammaisalan hoivatyö?

Hannu Vesala, tutkija, Kehitysvammaliitto

14:55 Hyvinvoinnin kokemukset arvioinnin kohteena

Sakari Kainulainen, asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

15:25 Raihnauttaako vammaisuus ikääntyessä muuta väestöä enemmän?

Sinikka Hiekkala, tutkimusjohtaja, Invalidiliitto

15:55 Loppusanat

Markku Niemelä, hallituksen jäsen, Kehitysvammaliitto

 

Ilmoittaudu Kehitysvammaliiton koulutuskalenterin kautta:

Koulutuskalenteri – Tutkimuswebinaari