Abstrakti, geometrinen kuvio.

Kehitysvammaliitto ja Kela toteuttivat keväällä 2023 kyselytutkimuksen vammaisten ihmisten kokemuksista sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen asiakkaina. Tavoitteena oli selvittää, millaiseksi vammaiset ihmiset kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisen näissä palveluissa.

Lisäksi tutkittiin, miten itsemääräämisoikeus käsitetään ja miten sosiaalityön harkinta näkyy itsemääräämisoikeuden toteutumisessa tai toteutumattomuudessa. Julkaisussa on kuvattu kyselytutkimuksen aineistonkeruu sekä kyselyn vastausten suorat jakaumat taulukkoina.

Kyselytutkimus on osa Harkittua vammaissosiaalityötä -hanketta (HaraVa 2022–2023), ja julkaisu täydentää aiemmin julkaistua selvitystä Harkinta vammaissosiaalityössä: Vammaissosiaalityön harkinta käsitteenä, käytäntönä ja kokemuksena (pdf, 2 Mt)

HaraVa-hankkeen tutkimuksen tavoitteena on ollut paikata tutkimusvajetta vammaissosiaalityön harkinnasta, tehdä näkyväksi vammaissosiaalityöhön sisältyvää harkintaa sekä lisätä ymmärrystä asiakaslähtöisen ja ammatillisesti laadukkaan harkinnan ehdoista ja mahdollisuuksista vammaissosiaalityössä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti vammaissosiaalityön ja vammaispalvelujen käytäntöjen ja tietoperustan kehittämisessä sekä keskustelun herättämiseksi vammaissosiaalityön ammattilaisten, kansalaisten ja tutkijoiden välillä.

Julkaisun tiedot

Vesala Hannu T. ja Heinonen Pilvikki (2024): Vammaisten ihmisten kokemuksia sosiaalipalveluista ja itsemääräämisoikeudesta. Kyselyn tulokset taulukkoina (pdf, 374 kt). Espoo: Kehitysvammaliiton selvityksiä 19.

Vammaisten ihmisten kokemuksia sosiaalipalveluista ja itsemääräämisoikeudesta -kansi.