Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan uudet laatukriteerit vaativat nykyisiltä työ- ja päivätoiminnan palveluilta vammaisen henkilön osallisuuden ja työllistymisen vahvempaa edistämistä.

Kriteereihin voi tutustua Verneri-verkkopalvelussa (verneri.net).

Tarkoituksena on tukea palvelujen tuottajia kehittämään nykyisiä työ- ja päivätoimintapalvelujaan kriteeristön osoittamaan suuntaan. Laatukriteerit sopivat työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille ja käyttäjille sekä valvontaviranomaisille.

Kriteerit edellyttävät toimintakulttuurin muutosta sellaiseksi, että palvelun käyttäjät voivat tehdä itse omannäköisiä valintoja ja suunnitelmia ja että heillä on vaikutusvaltaa itseään koskevissa päätöksissä. Palvelun käyttäjien tulee saada tukea omien tarpeidensa mukaan esimerkiksi ihmissuhteissa ja yhteisöihin liittymisessä, omien kykyjen hyödyntämisessä, kansalaisuuden toteutumisessa ja työllistymisessä.

Laatukriteeristö muodostuu kymmenestä kriteeristä, joilla kuvataan, millaista tukea palvelun käyttäjälle palvelussa tulisi tarjota. Tavoitteena on, että palvelujen tuottajat ottavat kriteerit käyttöön valtakunnallisesti.

Työ- ja päivätoimintaan uudistumispainetta tuottavat mm. lukuisat vireillä olevat lakimuutokset, YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien tuleva ratifiointi sekä yleinen heikko taloustilanne.

Työ- ja päivätoiminnan palvelun piirissä on n. 14000 kehitysvammaista henkilöä. Työkykyisiä kehitysvammaisia henkilöitä arvioidaan olevan yli 3000, palkkatyössä heistä on n. 400 – 500.

Osallisuuden ja työn laatukriteerit on laatinut Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) Työn ja päivätoiminnan valiokunta. KVANK on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto.

Osallisuuden ja työn laatukriteerit (verneri.net)

Lisätietoa

KVANK / Työn ja päivätoiminnan valiokunnan puheenjohtaja Pirjo Valtonen
p. 040 513 2716

Sihteeri Katri Hänninen
p. 0207 713 542