Kehitysvammaisten työtoiminta kaipaa perusteellista uudistamista

Kunnat vähentävät kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa säästösyistä ja lisäävät ns. kotipäiviä asumisyksiköissä. Kehitysvamma-alan järjestöt pitävät tätä huolestuttavana kehityssuuntana, sillä se kaventaa kehitysvammaisten ihmisten elämänpiirin käytännössä omaan kotiin, neljän seinän sisälle ja lisää joutenoloa merkityksellisen toiminnan kustannuksella.

Lakkauttamisen sijaan kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa pitää uudistaa reippaasti. Työ- ja päivätoiminnan malli on luotu vuosikymmeniä sitten eikä se toimi enää nykypäivänä.

”Työtoiminnassa yritetään korostaa työn tekemisen näkökulmaa, mutta onko se oikeasti työtä vai työn leikkimistä”, erityissuunnittelija Marika Ahlstén Kehitysvammaliitosta kysyy.

Työtoiminnan tulisi kuntouttaa ja johtaa työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Käytännössä tämä ei toteudu, vaan työtoiminnasta tulee useimmille koko elämänmittainen työura. Kuntouttavaksi tarkoitettu toiminta syrjäyttää ihmiset omaan lokeroonsa.

Kehitysvammaiset henkilöt käyvät peruskoulun ja suurin osa ammatillisen koulun. Yksilö- ja yhteisötasolla on kertynyt paljon osaamista, jolle ei löydy käyttöä arjessa.

”Kehitysvammaisten henkilöiden ammatilliseen koulutukseen satsataan, mutta koulutus menee hukkaan, kun valmistumisen jälkeen ei ole tarjolla kunnollista työtoimintaa tai oikeaa palkkatyötä”, Ahlstén toteaa.

Kaikki kehitysvammaiset eivät kykene työskentelemään avoimilla työmarkkinoilla. Vaikeammin vammaiset tulevat vastaisuudessakin tarvitsemaan päivätoimintaa, joka tarjoaa mielekästä tekemistä ja kuntoutusta. Työ- ja päivätoiminnan sisällöt pitää kuitenkin uudistaa. Päivätoiminta ei saa olla pelkkää säilömistä.

Valtakunnallisesti on vireillä monia hankkeita, joilla tähdätään vajaakuntoisten ja osatyökykyisten henkilöiden aseman parantamiseen. Hallitusohjelmassa on tavoitteena osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja kuntoutuksen edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuoden alussa työryhmän, joka selvittää sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita.

”Suomalaisessa yhteiskunnassa on välttämätöntä tulevaisuudessa lisätä tehtyjen työtuntien määrää. Kehitysvammaisten henkilöiden joukossa olisi merkittävää potentiaalia olla täyttämässä tätä tavoitetta edes osa-aikaisesti, mikäli toiminnan rakenteet olisivat tätä tukemassa. Samalla se jättäisi tilaa päivätoiminnan kehittämiselle”, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toiminnanjohtaja ja kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työvaliokunnan puheenjohtaja Markku Virkamäki toteaa.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on perustanut valiokunnan, jonka tarkoituksena on nimenomaan työ- ja päivätoiminnan kehittäminen. Kehitysvamma-alan neuvottelukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (www.kvank.fi)

Työ- ja päivätoiminnan kehittämisestä keskusteltiin Tarinoita kansalaisuudesta -seminaarissa Helsingissä 22.3.2012.