21–60 % kehitysvammaisista ihmisistä työllistyy tuetun työn avulla avoimille työmarkkinoille. Työkeskuksissa työskentely ei sen sijaan lisää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Nämä tulokset ovat Kelan julkaisemasta järjestelmällisestä kirjallisuuskatsauksesta, jossa selvitettiin kuntoutuksen vaikuttavuutta kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyyn ja työllistymiseen. Samalla kartoitettiin tietoa työllistymistä estävistä ja edistävistä tekijöistä.

Työllistymistä edistäviä tekijöitä ovat henkilön oma aktiivisuus ja perheen tuki, työvalmennus, työnantajan ja työyhteisön tuki ja työn arvostaminen sekä työympäristön kehittäminen. Kehitysvammaisen yrittäjyyttä mahdollisti oma tukihenkilö.

Kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen esteinä oli koulussa koettu syrjintä, huonot kokemukset luokkaopetuksesta, vaikeus päästä työharjoitteluun ja puutteellinen työkokemus. Lisäksi työllistymistä esti se, että palveluntuottajat pyrkivät sovittamaan henkilöitä olemassa oleviin palveluihin vastoin asiakkaiden omia tarpeita. Erilaisilla teknologisilla tai digitaalisilla ratkaisuilla voitiin tukea kehitysvammaisten työssä suoriutumista ja itsenäisyyttä.

Tutkimusryhmässä oli mukana kaksi Kehitysvammaliiton tutkijaa, tutkimuspäällikkö Antti Teittinen ja tutkija Hannu Vesala.

Nevala, N; Pehkonen, I; Teittinen, A; Vesala, HT; Pörtfors, P; Anttila, H: Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Lisätietoa: tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, p. (09) 3480 9218 tai tutkija Hannu Vesala, p. (09) 3480 9255