Uudistettu selkokielen mittari on julkaistu

Selkeästi kaikille - selkomittari 2.0

Kehitysvammaliiton Selkokeskus on julkaissut selkokielen mittarista päivitetyn ja uudistetun version. Selkokielen mittari 2.0 on selkokielen asiantuntijoille ja kielentutkijoille kehitetty apuväline, jolla voi arvioida, vastaako teksti ja sen ulkoasu selkokielen kriteerejä. Mittari soveltuu parhaiten informoivien tekstien (esim. esite, tiedote, käyttöohje, tietoteksti verkossa) tarkasteluun.

Selkokielen mittari 2.0

Selkokielen mittari 2.0 on tarkoitettu tekstin selkokielisyyden arviointiin, ja sen käyttö edellyttää selkokielen asiantuntemusta ja yleistä kielellistä osaamista. Selkokielen mittari 2.0:ssa on kaikkiaan 96 kriteeriä, joiden avulla arvioidaan tekstin selkokielisyyttä. Ne on jaettu neljän alaotsikon alle: Teksti kokonaisuutena (27 kriteeriä), Sanat (16 kriteeriä), Kielen rakenteet (24 kriteeriä) sekä Ulkoasu ja kuvitus (29 kriteeriä).

Mittari ei sovellu yleisohjeistukseksi, jonka avulla voisi oppia selkokieltä tai tuottaa selkokielistä tekstiä. Selkokielellä kirjoittamiseen sekä selkoulkoasuun ja -kuvitukseen on ohjeita Selkokeskuksen verkkosivuilla (selkokeskus.fi) ja selkokielen teoriakirjoissa (ks. esim. Leskelä 2019: Selkokieli ‒ Saavutettavan kielen opas ja Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: Selkokirjoittajan tekstilajit).

Miten mittaria on kehitetty?

Mittarin toisen version kehittämisen lähtökohtana oli päivittää mittaria niin, että se tuo selkeämmin esiin, mikä erottaa selkokielen selkeästä yleiskielestä. Päivityksessä on tehty merkittäviä muutoksia mittarin pisteytykseen. Kriteerit, jotka ovat erityisen keskeisiä selkokielessä, saavat nyt pisteytyksessä suuremman painoarvon kuin mittarin ensimmäisessä versiossa. Selkokielen mittari 2.0 nostaa paremmin esiin myös selkokielisen verkkotekstin erityispiirteet. Näiden keskeisten muutosten lisäksi mittariin on tehty lukuisia pienempiä muutoksia ja tarkennuksia, jotka parantavat mittarin käytettävyyttä.

Mittarin käyttämistä helpottava piirre on, että selkokielen mittari 2.0 on myös Excel-muodossa, joten arvion tekeminen ja keskiarvon laskeminen on sujuvampaa kuin aiemmin.

Selkokielen mittari on kehitetty Selkokeskuksessa. Sen testaukseen ja kehittämiseen ovat osallistuneet Selkokeskuksen kouluttamat asiantuntijat sekä Kotimaisten kielten keskus. Mittarin kehitystyössä hyödynnetään selkokielen tutkimusta, käytännön tekstityössä kertynyttä tietoa ja osaamista sekä mittarista saatua palautetta. Ensimmäinen versio julkaistiin 2018.

Tutustu Selkokielen mittariin Selkokeskuksen verkkosivuilla 

Lisätietoa:
Henna Kara
Selkokeskuksen va. kehittämispäällikkö
henna.kara(at)kvl.fi
050 3737 556