Uusi tutkimusjulkaisu Kehitysvammaliitolta: ”Kyllä ihmisoikeuksissa olis parantamisen varaa!” Itsenäisen elämän haasteita vammaispalveluissa

Tämä on kertomus tutkimusmatkasta suomalaiseen vammaispalvelujärjestelmään, sen arkisiin käytäntöihin ja puhetapoihin, kohtaamisiin ja keskusteluihin.

Oppaina palvelukäytäntöihin ovat olleet kolme kehitysvammapalveluissa arkeaan elävää henkilöä, jotka ovat toimineet tutkimuksen kokemusasiantuntijoina.

Tutkimuksen tärkeänä lähtökohtana ovat olleet vammaisliikkeen ja yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen näkökulmat, joissa tarkastellaan vammaisten ihmisoikeuksien toteutumista. Tässä näkökulma käännetään yksilöpatologioista yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin epäkohtiin.

Niin myös tässä tutkimuksessa on tehty.

Katariina Hakalan tutkimuksessa on nostettu esiin haastavia tilanteita, joissa on nähty ristiriitaisuuksia vammaisten oikeuksien toteutumisessa. Nämä kertomukset jäsentyvät kysymyksiksi neljästä oikeudesta:

  • oikeus valita, missä ja kenen kanssa asuu
  • oikeus mielekkääseen työhön ja kohtuulliseen palkkaan
  • oikeus hallinnoida omaa kotia ja sitä, kenen kanssa ja miten asumisesta neuvotellaan
  • oikeus ”somen” kansalaisuuteen ja maailmankansalaisuuteen kansainvälisissä tietoverkoissa.

Hakala, Katariina: ”Kyllä ihmisoikeuksissa olis parantamisen varaa!” Itsenäisen elämän haasteita vammaispalveluissa. Helsinki: Kehitysvammaliitto, 2014. – 148 s. ISBN 978-951-580-606-2. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 9.

Hinta: 29 €

Myynti: Oppimateriaalikeskus Opike (www.opike.fi)