Katja Kosken englanninkielisen väitöskirjatutkimuksen Indirect Speech and Language Therapy for Individuals with Profound and Multiple Learning Disabilities – An Ecological Perspective kohteena ovat vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus sekä heitä ympäröivä organisaatio, joka tarjoaa vuorovaikutustilanteiden kontekstin. Tarkoituksena on ymmärtää epäsuoraa puheterapiaprosessia.

Erityisen tarkastelun alla ovat ne asiat, jotka työntekijöiden olisi hyvä oppia epäsuoran puheterapian aikana. Lisäksi tutkimus tarkastelee sitä, mitkä asiat tukevat työntekijöitä käyttämään oppimiaan vuorovaikutustapoja pysyvästi.

Työntekijöiden vuorovaikutustavat vaikuttavat vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksiin osallistua yhteisön toimintaan. Vaikeimmin kehitysvammaiset ihmiset kommunikoivat yleensä käyttäen varhaisia vuorovaikutuskeinoja. Jotkut heistä eivät opi koskaan käyttämään ja ymmärtämään symbolista kieltä.

Siksi työntekijöiden on muutettava kommunikointiaan, jotta vaikeimmin kehitysvammainen ihminen voi tulla kuulluksi omassa yhteisössään.

Vaikeimmin kehitysvammaisia ihmisiä kuntouttavat puheterapeutit toteuttavat puheterapiaa usein epäsuorien menetelmien avulla. Epäsuorassa terapiassa puheterapeutit ohjaavat työntekijöitä käyttämään uusia kommunikointikeinoja vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kanssa. Epäsuora puheterapia muuttaa työntekijöiden kommunikointitapoja kuitenkaan harvoin pysyvästi.

Tutkimuksen materiaali kerättiin Kehitysvammaliiton Tikoteekin toteuttamasta OIVA – osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hankkeesta. OIVA-hanke oli tarkoitettu työntekijöille, jotka työskentelevät vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Väitöskirja tarkastetaan 26.9. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa klo 12 (Siltavuorenpenger 3 A, Sali 107). Vastaväittäjänä on professori Susan Balandin (Deakin University, Melbourne, Australia).

Koski, Katja: Indirect Speech and Language Therapy for Individuals with Profound and Multiple Learning Disabilities – An Ecological Perspective. Studies of Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities 8.

Hinta: 25 €
Myynti: Oppimateriaalikeskus Opike (www.opike.fi)