Vaikeammin kehitys- ja puhevammaisia ihmisiä ei saa jättää henkilökohtaisen budjetoinnin ulkopuolelle

Kehitysvammaliitto pitää henkilökohtaista budjetointia tervetulleena uudistuksena, joka hyvin toteutettuna edesauttaa vammaisten ihmisten valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. On tärkeää, että vaikeammin kehitys- ja puhevammaisia ei suljeta sen ulkopuolelle, kuten on vaarana nykyisessä lakiluonnoksessa. Sen mukaan henkilökohtaisen budjetin käyttö edellyttäisi, että asiakas pystyisi joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hallinnoimaan oman palvelukokonaisuutensa. Jatkovalmistelussa tulee tarkentaa henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamistapaa niiden ihmisten kohdalla, jotka tarvitsevat apua ja tukea kaikissa budjetoinnin vaiheissa ja kokonaisuuden hallinnoinnissa.

Palvelujen käyttäjän kannalta on myös olennaista, että henkilökohtainen budjetti mitoitetaan tosiasiallisesti vastaamaan henkilön avun ja tuen tarpeita. Palvelutarpeen arviointi tulee tehdä yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänet hyvin tuntevien ihmisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa tulee varmistaa asiakkaan oman näkemyksen kuuleminen ja kunnioittaminen. Tietoista alibudjetointia ei saa tapahtua.

Valinnanvapaus lisääntyy henkilökohtaisen budjetin kautta vain, jos tarjolla on riittävästi saavutettavia ja laadukkaita palveluja ja jos budjetin käyttäjä voi tosiasiassa tehdä merkityksellisiä valintoja.

Kehitysvammaliitto korostaa, että selkeä, ymmärrettävä ja saavutettava tieto on valinnanvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen keskeinen edellytys.

Kehitysvammaliitto antoi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon henkilökohtaisesta budjetoinnista 15.5.2018.

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)