Valinnanvapauden lisättävä mahdollisuuksia kotiin saataviin palveluihin

Vammaiset ihmiset ovat olleet syrjässä sote-uudistukseen ja valinnanvapauteen liittyvästä keskustelusta. Uhkana on, että tuleva lainsäädäntö ei paranna vammaisten ihmisten asemaa, jos heitä ei oteta vahvemmin mukaan kehittämään uusia ratkaisuja ja neuvottelemaan omista palveluistaan.

Uudistuksessa on keskitytty liikaa rakenteisiin ja asiakasnäkökulma on unohdettu. Kehitysvammaliitto on erityisen huolissaan kaikkein eniten tukea tarvitsevien vammaisten ihmisten osallisuudesta. Huolta aiheuttaa myös, miten toteutuu sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus eri alueilla.

Kotiin saatavia palveluja kehitettävä

Kehitysvammaliiton mielestä valinnanvapauden pitäisi lisätä mahdollisuutta kotiin saataviin palveluihin. Kotiin saatavia palveluja kehittämällä ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntämällä voidaan saada aikaan kustannustehokkaita ja samalla asiakkaan elämänlaadun kannalta hyviä ratkaisuja.

Tästä on hyviä esimerkkejä kotimaasta ja muualta Euroopasta.

Yksilöllisesti ja joustavasti räätälöityjen palvelujen ja tukitoimien turvin ihmiset voivat asua itsenäisesti omissa kodeissaan. Esimerkiksi kehitysvammaisista ihmisistä nykyistä useampi pystyisi asumaan ryhmämuotoisen asumisen sijasta omassa kodissaan, jos kotiin saatavia palveluja olisi riittävästi tarjolla.

Muun muassa näistä asioista puhutaan Kehitysvammaliiton järjestämillä Pois marginaalista -opintopäivillä 1.-2.11. Lahdessa Sibelius-talossa.

Mukana on hollantilainen palveluntuottaja Buurtzorg, josta Madelon van Tilburg kertoo, miten Hollannissa on onnistuttu järjestämään kotiin tuotavat palvelut kustannustehokkaammin ja silti niin, että sekä asiakkaat että työntekijät ovat tyytyväisiä.

Kotimaisista esimerkeistä kuulemme mm. Eksoten kokemuksia. Eksoten alueella toteutettiin Kehitysvammaliiton, Eksoten ja ympäristöministeriön hanke, jossa kehitysvammaiset henkilöt pääsivät itse vaikuttamaan asumiseensa. Hanke osoitti, että myös enemmän tukea tarvitsevat pystyvät asumaan omassa asunnossa, kun henkilöstöresursseja käytetään joustavasti ja hyödynnetään esimerkiksi naapuriapua uudella tavalla.

 

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. (09) 3480 9214 tai Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179