• Mikä määrittää yksilön suhdetta ympäristöönsä?
  • Miten palveluilla voidaan tukea lähiyhteisöön liittymistä, vuorovaikutusta ja hyviä ihmissuhteita?
  • Miten tuettu päätöksenteko auttaa elämään oman näköistä elämää?
  • Millaista tietoista ja tiedostamatonta vallankäyttöä kehitysvammaisiin ihmisiin kohdistuu arjessa?

12.–13.6.2013 Tampereella järjestettävän Valta virtaa -konferenssin tavoite on lisätä keskustelua osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta.

Pääluennoitsija John O’Brien on yksilökeskeisen elämänsuunnittelun uranuurtaja Yhdysvalloista. Lisäksi konferenssissa esitellään onnistuneita malleja Suomesta ja Ruotsista.

Vuotuisen tapahtuman järjestää Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) yhdessä alan järjestöjen kanssa. Tapahtuma edistää valtioneuvoston asumisen periaatepäätöksen toimeenpanoa.

Valta virtaa: lisätietoa ja ilmoittautuminen