Maailma kylässä on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan järjestämä koko perheen ilmainen tapahtuma la–su 28.–29.5.

Festivaali järjestetään Helsingissä Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla.

Vammaisuus ja kehityskysymykset ovat vahvasti esillä tämän vuoden tapahtumassa. Köyhyys koskettaa useammin vammaisia ihmisiä kuin muita.

Suurin osa, n. 500 miljoonaa, maailman n. 650 miljoonasta vammaisesta ihmisestä asuu kehitysmaissa. Suomalaisilla vammaisjärjestöillä on vankka kokemus vammaisten aseman parantamisesta Suomessa. Nämä järjestöt ovat tukeneet jo vuosikymmeniä kehitysmaiden vammaisjärjestöjä ja vammaisia ihmisiä.

Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Kynnys, Kuurojen Liitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Abilis-säätiö ja vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA solmivat ulkoasiainministeriön kanssa Vammaiskumppanuusohjelman vuonna 2010.

Ohjelma kokoaa yhteen järjestöjen toteuttaman kehitysyhteistyön, kehitysviestinnän ja kehityspoliittisen työn. Vammaiskumppanuus tarjoaa Maailma Kylässä -festivaalilla näköaloja vammaisten ihmisten elämään asiaohjelman lisäksi musiikki- ja tanssiesitysten sekä viittomakielisen teatterin välityksellä.