Kehitysvammaliiton tutkijoiden Antti Teittisen ja Hannu Vesalan tuore tutkimus osoittaa, että vammaiset nuoret liikkuvat vähemmän kuin ei-vammaiset ikätoverinsa.

Tutkimuksessa selvisi, että vammaiset nuoret harrastavat liikuntaa enemmän omaehtoisesti ja vanhempiensa kanssa sekä muussa seurassa kuin urheiluseurassa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että osallisuus ikätovereiden elämään on vammaisilla nuorilla vähäisempää kuin ei-vammaisilla nuorilla.

Tutkimuksessa vertailtiin myös liikuntaharrastuksen motivaatiotekijöitä. Vammattomat nuoret harrastavat liikuntaa, koska se tarjoaa aikaa ystävien kanssa, hyvää kuntoa ja itsensä kehittämistä. Vammaisilla nuorilla syitä urheilun harrastamiseen olivat hetkelliseen mielihyvään liittyvät asiat, kuten ”halu voittaa” ja ”ammattilaisuus”. Tämä vertailu tuki tulkintaa, että vammaisten nuorten osallisuus ikätovereiden elämään on vähäisempää kuin ei-vammaisilla nuorilla.

Tutkimuksessa selvisi myös, että vammaiset nuoret kokivat enemmän kiusaamista ja epäasiallista kohtelua kuin ei-vammaiset nuoret. Kiusaamiskokemukset olivat kuitenkin lähes samankaltaisia.

Tutkimus on julkaistu Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisussa 142.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, p. 09 3480 9218 tai tutkija Hannu Vesala, p. 09 3480 9255

Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta