Kehitysvammaliitto pitää hyvänä päätöstä, että vammaispalvelulain kokonaisuudistuksen valmistelulle on annettu lisäaikaa. Vammaispalvelulain on tarkoitus valmistua samassa aikataulussa kuin sote–uudistuksen eli uusi vammaispalvelulaki astuisi voimaan vuonna 2020.

”Olemme todella tyytyväisiä tähän päätöksen, sillä on tärkeää, että vammaispalvelulaki valmistellaan yhdessä sote- ja valinnanvapauslain rinnalla. Vammaispalvelulakia on mahdotonta viedä loppuun ennen kuin tiedämme miten valinnanvapaus lopulta toteutetaan”, sanoo toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen.

Kehitysvammaliitto vaati kesäkuun lausunnossaan, että lain valmistelutyötä jatketaan, sillä nykyisellään lakiesityksessä on merkittäviä puutteita, eikä se riittävästi huomioi kehitys- ja puhevammaisten ihmisten tarpeita. Lakiesitys heikentää merkittävästi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kehitysvammaisten henkilöiden asemaa ja palveluita.

”Toivomme, että valmistelutyötä jatketaan VALAS-lain asiantuntijaryhmän tekemän esityksen pohjalta sekä ottamalla huomioon vammaisjärjestöjen lausunnot. Olemme myös mielellämme mukana lain jatkovalmistelussa”, Ohtonen toteaa.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, (09) 34809214

Yksikönjohtaja Susanna Hintsala, (09) 34809254