Hallitus esittää vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä vuoden 2025 alkuun, jotta lain soveltamisalaa voidaan tarkentaa. Kehitysvammaliitto pitää tärkeänä, ettei soveltamisalaa kavenneta siten että palveluiden ulkopuolelle jää palveluja tarvitsevia vammaisia ihmisiä. Liitto on pettynyt siihen, että nykyisen voimassa olevan lain väliinputoajat joutuvat edelleen odottamaan yli vuoden oikeanlaisten palveluiden piiriin päästäkseen.

On tärkeää, että jatkovalmisteluun otetaan vammaisjärjestöt mukaan. Vammaisjärjestöillä on paras tieto vammaisten ihmisten tarpeista.

Hallitus lupaa kolmelle ensimmäiselle vuodelle lisää rahoitusta vammaispalveluiden toteutukseen, mikä on hyvä asia. Kyse on välttämättömistä palveluista ja subjektiivisista oikeuksista, jotka on kaikissa olosuhteissa toteutettava.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179

STM:n tiedote 31.8.2023: Hallitus esittää vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä