Vammaispalvelulakiin tehtävä välttämättömät korjaukset

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Markus Lohen mukaan hallitus yrittää saada vammaispalvelulain valmiiksi tällä hallituskaudella. Kehitysvammaliitto vaatii, että vammaispalvelulakiesitykseen tehdään vielä välttämättömiä korjauksia huolellisella valmistelulla. Vammaispalveluissa on kyse elämänmittaisista ja välttämättömistä palveluista, joita ei saa vaarantaa liian kiireisellä valmistelulla.  

Välttämättömien palvelujen ja niihin liittyvien kuljetusten tulee säilyä maksuttomina

Palveluihin pääsemiseksi välttämättömien kuljetusten tulee säilyä maksuttomina. Omavastuut kasvattaisivat merkittävästi esimerkiksi työ- ja päivätoiminnassa käyvien ihmisten asiakasmaksuja. Moni olisi pienituloisena oikeutettu maksuhuojennukseen, mutta huojennusten hakeminen ja myöntäminen toisi vain lisää byrokratiaa, todennäköisesti myös lisäkuluja. Käytännössä riskinä on, että monet kehitysvammaiset ihmiset jättäisivät kuljetuskustannusten vuoksi palveluja käyttämättä.

Perheiden maksurasitusta kasvattaisivat ehdotetut korkeat maksut lapsen asumisesta kodin ulkopuolella. Kehitysvammaliiton mielestä asiakasmaksujen tulisi määräytyä lapsen tulojen pohjalta.

Vamman vuoksi välttämätön aamu- ja iltapäivätoiminta tulisi järjestää 3. luokalta alkaen lyhytaikaisena huolenpitona, jolloin se olisi maksutonta toisin kuin nyt ehdotettu perusopetuslain mukainen maksullinen aamu- ja iltapäivätoiminta.

Työtoiminta ja työhönvalmennus vammaispalvelulakiin, päivätoiminta joustavammaksi

Kehitysvammaliitto vaatii, että työtoiminnasta ja työhönvalmennuksesta säädetään vammaispalvelulaissa. Toisena vaihtoehtona on, että kehitysvammalain työtoimintaa koskevat säännökset jätetään siihen asti voimaan, kunnes asiasta säädetään tarkemmin työelämäosallisuutta koskevassa lainsäädännössä.

Päivätoimintaa tulee saada yksilöllisen tarpeen perusteella ja joustavasti limittäin muiden palveluiden kanssa ilman ikärajausta.

Henkilökohtaisen avun voimavarasäädös on poistettava

Kehitysvammaliitto korostaa, että henkilökohtaisen avun voimavararajaus on syrjivä ja vaatii sen poistamista.

Erityistä osallisuuden tukea on esitetty vaihtoehdoksi henkilökohtaiselle avulle. Palvelujen tulisi perustua yksilöllisiin tarpeisiin, ei yksilön kykyihin ja diagnoosiin. Ongelmana on myös se, että erityinen osallisuuden tuki tarjoaisi vähemmän tunteja vapaa-ajan toiminnoissa avustamiseen kuin henkilökohtainen apu.

Lapsen asumisen tuki

Kehitysvammaliitto pitää tärkeänä, että lapsen oikeutta tulla kuulluksi vahvistetaan. Tämä on tärkeää esimerkiksi tilanteissa, kun harkitaan asumisen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Lisäksi esitämme, että KHO:een tulee voida valittaa ilman valituslupaa subjektiivisista oikeuksista sekä kehitysvammalain mukaisista päätöksistä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto
p. 040 741 6179, susanna.hintsala(at)kvl.fi