Poliittiset trendit ja tekninen kehitys vaikuttavat myös vammaispolitiikan edellytyksiin Pohjoismaissa. Jotta voitaisiin luoda edellytyksiä tarkoituksenmukaiselle vammaispolitiikalle, on tärkeää kyetä tunnistamaan ne keskeiset trendit, joilla tässä kontekstissa on merkitystä. Trendien seuraukset voivat olla myönteisiä ja kielteisiä.

Trender i funktionshinderpolitiken i Norden -raportissa on identifioitu ja analysoitu kahdeksan vammaispolitiikan tai vammaispolitiikkaa sivuavaa trendiä:

  1. oikeuksien painottaminen nyky-yhteiskunnassa
  2. informaatio- ja kommunikaatioteknologian kasvava merkitys
  3. väestön ikääntyminen
  4. kilpailu resursseista
  5. yhteiskunnan markkinaorientaatio ja kaupallistuminen
  6. koulutuksellinen syrjäytyminen
  7. syrjäytyminen työmarkkinoilta
  8. liikkuvuuden kasvu.

Yksi kirjoittajista on Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen. Raportin on julkaissut Nordens Välfärdscenter.

Trender i funktionshinderpolitiken i Norden (www.nordicwelfare.org)