Vammaisten ihmisten tarvitsemat elämänmittaiset palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, totesi Kehitysvammaliitto lausunnossaan, joka koski hallituksen esitystä hankintalaiksi.

Soveltamisalan ulkopuolelle jäävien henkilöiden määrä on käytännössä hyvin pieni, maksimissaan noin 10000 kehitysvammaista henkilöä ja 5000 vaikeavammaista henkilöä. Kyseiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Vammaiset henkilöt ovat kokeneet palvelujen hankintamenettelyn ongelmalliseksi monilla eri elämänalueilla, esimerkiksi asumisessa, kuntoutuksessa sekä puhe- ja viittomakielen tulkkauksessa.

Kehitysvammaliitto korosti, että vammaispalveluissa olennaista on niiden yksilöllisyys ja laatu. Nyt käsittelyssä olevassa lakiluonnoksessa on säädetty asiakkaan osallisuudesta ja palvelujen laadusta liian väljästi. Asiakkaan osallisuus oman elämän suunnitteluun ja toteutukseen on edellytys hyvinvointiin.

Palvelujen tuottamiskysymys ei saa olla missään nimessä tärkeämpi kuin palvelujen käyttäjien asema ja perustuslaissa turvatut oikeudet. Massahankinnan sijaan kannattaisi soveltaa erilaisia muita palvelujen järjestämistapoja, kuten palveluseteliä tai henkilökohtaista budjetointia, ja kehittää niitä.

Palvelujen järjestämisessä tulee noudattaa YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksen velvoitteita, joiden mukaan vammaisia henkilöitä ei voi pakottaa vasten heidän tahtoaan järjestettyihin palveluihin.

Kehitysvammaliiton lausunto esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (pdf, 155 kt)