Kehitysvamma- ja autismijärjestöjen tavoitteet valtion talousarvioon 2021:

Vammaisten ihmisten palveluista ei saa leikata 

  • Vammaispalveluihin ei kohdisteta leikkauksia. Turvataan subjektiiviset oikeudet vammaispalveluissa ja palveluiden maksuttomuus.
  • Tuleva vammaispalvelulaki saatetaan valmiiksi ja se on yhdenvertainen kaikille vammaisille ihmisille.

Palveluiden laatu ja työntekijöiden saatavuus on varmistettava sote-uudistuksessa

  • Turvataan sote­työntekijöiden saatavuus ja osaaminen eri puolilla Suomea aktiivisella koulutus­ ja työvoimapolitiikalla.
  • Kilpailuttamisen ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet ja oikeusturva toteutuvat.
  • Lisätään resursseja vammaissosiaalityöhön.

Vammaiset ihmiset on otettava mukaan työelämään

  • Varataan määrärahat valtionbudjettiin, jonka avulla järjestetään koko maassa työhönvalmennuspalveluja osatyökykyisten työllistymisen tueksi.
  • Etsitään aktiivisesti uusia työpaikkoja niille vammaisille henkilöille, jotka ovat tulleet COVID19-pandemian aikana irtisanotuiksi.

Vammaisia ihmisiä ja perheitä ei saa jättää yksin COVID19-poikkeustilanteessa

  • COVID19-pandemia on heikentänyt vammaisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa ja arjessa selviytymistä. Pandemia on johtanut mm. ansionmenetyksiin ja palvelujen heikennyksiin.
  • Lisätään resursseja yksin asuvien ja vammaisperheiden tukemiseen, kriisi- ja mielenterveyspalveluihin, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan sekä lastensuojeluun.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset turvataan perumalla esitetyt leikkaukset. Järjestöjen rahoitukseen pidemmällä tähtäimellä etsitään uusia ratkaisuja muun muassa laskemalla arpajaisveroa ja kompensoimalla Veikkauksen tuottojen laskua valtion budjettivaroista.

Lisätietoa:
Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja, p. 040 837 8340, marianna.ohtonen(at)kvl.fi
Risto Burman, Tukiliiton toiminnanjohtaja, p. 050 5569900, risto.burman(at)tukiliitto.fi
Lisbeth Hemgård, FDUV:n toiminnanjohtaja, p. 040 526 43 69, lisbeth.hemgard@(at)fduv.fi
Tarja Parviainen, Autismiliiton toiminnanjohtaja, p. 050 4097940, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi

Miksi meillä ei ole varaa leikata vammaisilta ihmisiltä -webinaari 15.9.