Kehitysvammaisten ihmisten laitosasuminen on vähentynyt merkittävästi viime vuosina ja yhä useampi vammainen henkilö asuu tavallisella asuinalueella. Keskeiseen rooliin alan työssä on noussut vammaisten ihmisten itsemääräämisen ja päätöksenteon tukeminen, joten myös ohjaajien vuorovaikutustaidot ovat yhä keskeisemmässä roolissa.

Vammaisalan ammattilaisten tavoitteena on tukea vammaista ihmistä saavuttamaan itselleen arvokas ja mielekäs arki. Vaikka alan työssä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, vaatisivat silti vammaisalaan liitetyt mielikuvat päivittämistä nykypäivään.

”Työtä tehdään omalla persoonalla, joten kaikkien ei tarvitse olla samasta muotista. Se on vammaistyön vahvuus ja siinä piilee työn vetovoiman salaisuus. Työhön tarvitaan hyvin monenlaisia, erilaisia ihmisiä”, Kehitysvammaliiton Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala kertoo.

Kehitysvammaliiton tutkimuksesta selviää, että alalla työskentelevät ovat yleensä ottaen hyvin tyytyväisiä työhönsä. Siitä huolimatta monilla paikkakunnilla kärsitään työvoimapulasta.

”Työ on hyvin monipuolista ja siinä saa käyttää luovuuttaan, mutta moni mieltää sen lähinnä perushoidolliseksi työksi. Vammaisten ihmisten elämä ja heidän tarvitsemansa tuki on etenkin nuorille tuntematonta”, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ryn ammattialatoiminnan asiantuntija Riitta Vehovaara kertoo.

Jotta vammaisalalle riittäisi ammattilaisia myös tulevaisuudessa, JHL ja Kehitysvammaliitto ovat käynnistäneet Värikäs vammaistyö -kampanjan. Koko vuoden 2020 ajan kestävän kampanjan kautta alaa tehdään tutuksi etenkin nuorille.

Kampanjan keulakuvana toimii rap-artisti Kalle Havumäki eli MC KOO. Havumäki työskentelee arkisin toimittajana Lyhty ry:n mediatyöpajassa, KiviMediassa. Ohjaajat mahdollistavat Havumäelle sen, että hän saa arkeensa mielekkäitä kokemuksia musiikin ja mediatyön kautta. Lyhty ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille asumis-, työpaja- ja oppimispalveluja.

Havumäki pitää tärkeänä, että myös vammaisilla on mahdollisuus toteuttaa itseään, esimerkiksi juuri musiikin tai kulttuurin kautta.

”Haluan vaikuttaa musiikillani kehitysvammaisten oikeuksiin sekä heihin kohdistuvien negatiivisten mielikuvien poistamiseen”, Havumäki kertoo.

Värikäs vammaistyö -kampanjan aikana vammaistyön lähettiläät, eli alalla työskentelevät ammattilaiset, käyvät kouluilla kertomassa nuorille omasta työstään. Kampanjassa tuotetaan myös materiaalia nykyaikaisesta vammaistyöstä ammatinvalinnan ohjaajille sekä tavataan heitä mm. Tampereen Opopäivien 6.-8.2.2020 aikana. Tarkoituksena on luoda myös yhteistyötä alan työnantajien sekä muiden vammaisalan järjestöjen kanssa.

”Kampanjallamme on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, jotta myös jatkossa Suomen vammaisten ihmisten tueksi riittää päteviä ja innostuneita ammattilaisia. Meille on tärkeää, että kampanjamme viesti tavoittaa etenkin nuoret”, Hintsala ja Vehovaara summaavat.

Lisätietoja:
Susanna Hintsala, Kansalaisuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179, susanna.hintsala(at)kvl.fi

Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9214, marianna.ohtonen(at)kvl.fi

Riitta Vehovaara, ammattialatoiminnan asiantuntija, JHL, p. 040 524 8876, riitta.vehovaara(at)jhl.fi

MC KOO Värikäs vammaistyö -videolla

Tutkimus: Kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteetti ja työhyvinvointi laitoshoidon lakkauttamisprosessissa

Kampanjasivulle