Vamman vuoksi välttämättömien palvelujen tulee säilyä maksuttomina

Kehitysvammaliitto on huolissaan alustavista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiehdotuksen pykälistä ja perusteluista. Vaarana on, että kehitysvammaisilta ihmisiltä ja heidän perheiltään perittävät asiakasmaksut kasvavat. Kehitysvammaliiton mielestä vamman vuoksi välttämättömien palvelujen tulee säilyä maksuttomina.

Valtaosa kehitysvammaisista ihmisistä elää takuueläkkeen varassa, minkä vuoksi pienetkin maksut muodostuvat esteeksi palvelujen käytölle. Kehitysvammaisilla henkilöillä on usein monia ja pitkäaikaisia palveluntarpeita.

Vammaisen lapsen kodin ulkopuolella asumisen maksullisuus on erittäin suuri epäkohta. Nämä lapset ovat aina erittäin vaikeahoitoisia. Useimmiten vanhempien ja lapsen välillä säilyy tiivis yhteys ja huoltajuus pysyy vanhemmilla. Vanhemmat osallistuvat lapsensa hoitoon niin paljon kun heidän voimavaransa sallivat. Lapsi viettää mahdollisuuksien mukaan aikaa myös vanhempien luona. Vanhemmat hankkivat lapselle vaatteita ja arjen tarvikkeita.

Vanhempien ei tarvitse maksaa käytännössä vain lapsen aterioita, joita hän ei nauti kotona. Ateriamaksujen tulee perustua vain ruoan raaka-aineiden kustannuksiin, koska vamman vuoksi tarvittavasta palvelusta ei tule periä maksuja.

Esityksessä vähimmäiskäyttövarat ovat liian pienet sekä laitos- että avohuollossa. Hämmästyttävää on myös se, miksi perhehoidossa käyttövara olisi suurempi kuin muissa avohuollon asumispalveluissa. Käytännön arjessa 160 euroa ei riitä mitenkään ihmisen elämiseen itsemääräävänä ja osallisena kansalaisena.

Laissa tai sen perusteluosassa tulee avata vuokran ja muun asumisesta perittävän maksun kohtuullisuuden kriteereitä, jotta asunnon kuntoon, sijaintiin jne. nähden kohtuuttoman suuria vuokria tai muita asumisen maksuja ei ole enää mahdollista periä.

Kehitysvammaliitto lausui lakiehdotuksesta kuulemistilaisuudessa 20.4.2018.

Liiton lausunto kokonaisuudessaan: https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton-lausunto-asiakasmaksulaki-30-04-2018.pdf

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. 09 3480 9214 tai Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 09 3480 9254