Juridinen tulkinnanvaraisuus ja epäselvä ohjeistus jättävät yksiköiden johdon liian yksin.

Valtioneuvosto antoi uudet linjaukset (17.6.) koronatilanteen helpotuttua. Yhteiskuntaa avataan ja rajoituksia vähennetään, mutta ympärivuorokautisia asumisyksiköitä koskeva vierailukielto jäi yhä pääsääntönä voimaan.

Kehitysvammajärjestöjen mielestä on väärin ja kohtuutonta, että kaikki ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä asuvat vammaiset ihmiset niputetaan kategorisesti riskiryhmään. Esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten asumisyksiköissä asuu paljon myös perusterveitä ihmisiä, jotka eivät kuulu riskiryhmään.

Erityisen ongelmallinen on vierailukieltoa koskevan linjauksen tulkinnanvaraisuus. Uusien linjausten mukaan vierailut ovat mahdollisia myös laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa asuvien osalta, mutta yksikön johto voi kieltää ne tartuntatautilain perusteella. Tartuntatautilaki kuitenkin jättää epäselväksi, millaisia määräyksiä ja kieltoja sen perusteella voi antaa. Myöskään sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vierailukiellot eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan sitovia niin, että niihin perustuen voitaisiin estää sisäänpääsy yksikköön.

Yksiköiden johtoa ei voi jättää yksin kantamaan vastuuta päätöksistä. Asumisyksiköissä on kaivattu ohjeistusten soveltamiseen koulutusta ja tukea koko koronatilanteen ajan. Sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen on saatava pikaisesti kuntoon tukirakenteet alan ammattilaisille, sillä loma-aika ja sijaisjärjestelyt tuottavat heinäkuussa lisähaasteita.

Korona-aika on kuormittanut raskaasti paitsi kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään, myös alan työntekijöitä. Heidän jaksamistaan on tuettava. Vierailuja tulee voida järjestää. Jotta se olisi mahdollista, tarvitaan riittävä tuki ohjeiden soveltamiseen.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9214 tai Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 09 3480 9254