Voimauttava vuorovaikutus ja oppimisen perusta -koulutus

Voimauttava vuorovaikutus -menetelmän kehittäjä Dave Hewett.

Voimauttava vuorovaikutus ja oppimisen perusta -koulutustilaisuus pidetään 26.9.2017 Valkeassa Talossa, Helsingissä.

Kouluttajana on Voimauttava vuorovaikutus -menetelmän kehittäjä Dave Hewett. Tämänkertaisessa koulutuksessa hän tarkastelee erityisesti esikielellisiä taitoja, oppimista ja kommunikoinnin perustaa voimauttavan vuorovaikutuksen ydinkäsitteenä. Asioita havainnollistetaan lukuisien videoesimerkkien avulla. Englanninkielisessä koulutuksessa on simultaanitulkkaus.

Mitä voimauttava vuorovaikutus on?

Voimauttava vuorovaikutus (intensiivinen vuorovaikutus, engl. Intensive Interaction) on kehityksellinen toimintamalli. Se perustuu kehitysvaiheisiin, jotka jokainen meistä on käynyt lapsena läpi opetellessaan viestimään. Yleisimmin sitä käytetään niiden kehitysvammaisten ja/tai autismin kirjon lasten ja aikuisten kanssa, joilla on vaikeuksia olla tai kommunikoida toisten ihmisten kanssa vastavuoroisesti.

Toimintatavan on todettu vahvistavan vuorovaikutusta myös sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus.

Menetelmä kokeilussa Solakallion erityiskoulussa

Voimauttavan vuorovaikutuksen koordinaattorit Kaisa Martikainen ja Katja Burakoff kertovat Valkean Talon koulutuspäivässä, miten menetelmän käyttöönotto on sujunut Solakallion erityiskoulussa.

Solakalliossa opiskelee 5-17-vuotiaita, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia kehitysvammaisia ja/tai autismin kirjon lapsia. Oppilaiden puheterapiapalvelujen koordinoinnista vastaa pääosin Helsingin kehitysvammapoliklinikka.

Koulutuksen hinta: 180 € (ei jäsenalennusta)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (5.9.2017 mennessä)

Katso Mitä voimauttava vuorovaikutus on? -video: