Kehitysvamma-alan järjestöt vaativat, että henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys tulee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta loukkaavana poistaa vammaispalvelulakiehdotuksesta. Kehitysvamma-alan järjestöt lähettivät asiasta avoimen kirjeen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 23.1.2019.

Korjausesityksenä kehitysvamma-alan järjestöt vaativat, että ehdotuksesta (8 § 2 mom) poistetaan virkkeet: ”Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö. Henkilökohtaisella avulla vastataan tarpeisiin, jotka edellyttävät pääasiassa muuta kuin hoivaa, hoitoa tai vammaisen henkilön taikka toisen henkilön turvallisuuden varmistamista.”

Tässä muodossa säännös asettaisi vammaiset henkilöt keskenään eriarvoiseen asemaan ja jättäisi entistä enemmän henkilöitä henkilökohtaisen avun ulkopuolelle. Tulevaisuudessa henkilökohtaisen avun ulkopuolelle jäisi entistä suurempi osa henkilöistä, joilla on haasteita käyttäytymisessä tai kognitiivisia ongelmia tai hahmotushäiriötä esimerkiksi liikenteessä.

Vammaislain tarkoitus on järjestää palvelut vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan. Henkilökohtaista apua ei voi evätä sillä perusteella, että henkilön vamma aiheuttaa erilaista avuntarvetta kuin muilla. Myös henkilöillä, joilla on kognitiivisia ongelmia, on yhtä lailla oikeus käydä asioilla, harrastaa ja tavata ystäviä.

Ministerille lähetetyssä avoimessa kirjeessä järjestöt halusivat samalla kiittää ministeriötä hyvästä yhteistyöstä koko valmistelun ajan. Kirjeen allekirjoittivat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä FDUV.

 

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9214 tai Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 09 3480 9254