Vuoden selväsanainen -palkinto luovutettiin Selkokielen päivän tapahtumassa 29.5.2023.

Vuoden selväsanainen -palkinto on tunnustuspalkinto selkokielen edistämisestä. Tänä vuonna palkinnon sai Selkovantaalainen-lehti. Lehti jaetaan ilmaiseksi kaikkiin vantaalaisiin koteihin Vantaan Sanomien mukana.

Vuoden selväsanainen -kilpailu huipentui kansainvälisen selkokielen päivän tilaisuudessa 29.5. Tilaisuus järjestettiin Tampereen yliopistossa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman valitsi voittajan kolmen parhaan ehdokkaan joukosta.

Selkovantaalainen on ensimmäinen selkokielinen paikallislehti

Kilpailun voittaja Selkovantaalainen on ensimmäinen selkokielinen paikallislehti Suomessa, joten kyseessä on merkittävä uusi avaus. Ensimmäinen Selkovantaalainen ilmestyi lokakuussa 2022. Lehti on aina vähintään 12-sivuinen, ja se ilmestyy kerran kuukaudessa.

Lehden aihevalinnoissa pyritään ottamaan huomioon monikielisen ja -kulttuurisen yhteisön tarpeet, ja lehti tekee tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Koska lehti jaetaan painettuna kaikkiin koteihin, tavoittaa se myös sellaisia selkokielen tarvitsijoita, jotka eivät käytä internetiä. Näin entistä useammalla ihmisellä on mahdollisuus saada tietoa kotikaupunkinsa ajankohtaisista tapahtumista. 

”Kyseessä on hieno uusi avaus. On hienoa, että Selkovantaalainen tekee tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Toivon, että Selkovantaalainen toimii esimerkkinä myös muille paikkakunnille Suomessa”, Stenman perusteli valintaansa.

Kunniamaininnat tutkimukselle ja opetukselle

Selkokielen neuvottelukunnan esiraati nosti kilpailun kärkikolmikkoon lisäksi usealla eri paikkakunnalla toimivan Ammattiopisto Spesian ja Tampereen yliopiston Lätt finlandssvenska -tutkimushankkeen, jotka palkittiin selkokielen päivän tilaisuudessa kunniamaininnalla.

Ammattiopisto Spesia on viime vuosina lähtenyt kehittämään selkokielen asemaa entistä kokonaisvaltaisemmin osaksi viestintäänsä. Lätt finlandssvenska -hankkeessa tutkitaan selkoruotsia ja edistetään näin ruotsinkielisten selkokielen tarvitsijoiden asemaa Suomessa.

Vuoden selväsanainen -palkinto

Vuoden selväsanainen on tunnustuspalkinto, joka on jaettu vuodesta 1996 alkaen. Sen ovat vuodesta 2016 lähtien jakaneet vuorotellen selkokielen neuvottelukunta ja Kotimaisten kielten keskus. Selkokielen neuvottelukunta myöntää palkinnon taholle, joka on edistänyt selkokielistä tiedotusta ja toimintaa Suomessa. Kotimaisten kielten keskus jakaa palkinnon hyvän virkakielen edistämisestä.

Vuoden selväsanainen -palkinnon voi saada ihminen tai taho, jonka toiminnan ansiosta ihmiset saavat tietoa tai voivat nauttia kulttuurista selkokielellä. Palkinto myönnetään sellaiselle toimijalle, jonka ansiosta selkokieltä tarvitsevien ihmisten on helpompi toimia yhteiskunnassa, esimerkiksi äänestää, käydä museossa ja hoitaa omia asioitaan.

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on yleiskieltä helpompaa. Selkokieltä tarvitsee Selkokeskuksen arvion mukaan useampi kuin joka kymmenes suomalainen. Selkokieltä tarvitsevat ihmiset ovat vaarassa syrjäytyä liian vaikean kielen vuoksi. Siksi on tärkeää, että eri tahot tekevät töitä selkokielen käytön edistämiseksi.

Lisätietoa:
Koordinaattori Anni Reilä, Selkokeskus/Kehitysvammaliitto
Sähköpostiosoite: vuodenselvasanainen(at)kvl.fi
Puhelin: 0504794582

Vuoden selväsanaisen sivu Selkokeskuksen nettisivuilla