Kehitysvammaliiton Selkokeskus on myöntänyt Vuoden 2013 selväsanainen -palkinnon aikakauslehti Leijalle ja sen päätoimittajalle Jaana Teräväiselle. Leija-lehteä julkaisee Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Kehitysvammaisille lukijoille suunnattu Leija on ilmestynyt vuodesta 1983 lähtien eli 30 vuotta. Palkintoperusteluiden mukaan Leija on vaikuttanut merkittävällä tavalla kehitysvammaisten ihmisten voimaantumiseen sekä Me Itse ry:n eli kehitysvammaisten ihmisten oman yhdistyksen perustamiseen. Leijan kautta kehitysvammaiset ihmiset ovat saaneet ajatuksiaan ja näkökulmiaan esille vakuuttavalla ja vaikuttavalla tavalla.

Itsenäisesti ilmestyvänä selkokielisenä aikakauslehtenä Leija on myös kansainvälisesti arvioituna ainutlaatuinen.

Vuosikymmenten aikana Leijassa on käsitelty ajankohtaisia ja lukijakunnalle erityisen tärkeitä teemoja. Osa näistä teemoista on ollut myös vaikeita. Leija-lehden ansiona voidaan pitää rohkeutta tarttua lukijakunnalle olennaisiin aiheisiin silloinkin, kun niistä kirjoittaminen on vaikeaa.

”Saadun palautteen perusteella Leija on lukijoilleen tärkeä lehti muun muassa siksi, että se käsittelee konkreettisia asioita lukijoidensa elämästä”, päätoimittaja Jaana Teräväinen kertoo.

Päätoimittaja JaanaTeräväinen on antanut merkittävän panoksen selkokielisen aikakauslehden kehittämiseen sekä journalistisesti että graafisesti. Tämä pitkäjänteinen työ on luonut suuntaviivoja myös selkojulkaisun taiton ja kuvituksen periaatteisiin – teemoihin, jotka ovat kansainväliselläkin kentällä vähän tutkittuja ja pienelle huomiolle jääneitä aiheita.

On huomionarvoista, että tässä kehittämistyössä kehitysvammaiset lukijat ovat olleet merkittävällä tavalla mukana sekä lopputuloksen arvioimisessa että lehden kirjoittajina.

”Luen aina Leijan tarkasti kannesta kanteen. Kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin liittyvät asiat kiinnostavat minua eniten. Selkokieli auttaa ymmärtämään”, yksi lehden lukijoista, tamperelainen Sakari Lehto sanoo.

Vuoden selväsanainen 2013 -palkinto luovutettiin 7. syyskuuta Helsingissä Narinkkatorilla, jossa järjestettiin Jokaisella on oikeus lukea -tapahtuma. Tapahtuma oli osa YK:n lukutaitopäivän viettoa.

Selkokeskus myöntää Vuoden selväsanainen -palkinnon henkilölle tai taholle, joka julkaisuillaan, ohjelmillaan tai muulla toiminnallaan on edistänyt helposti ymmärrettävää tiedotusta tai kulttuuria ja näin lisännyt erityisryhmien, erityisesti selkokielen käyttäjäryhmien, mahdollisuutta osallistua entistä täysivaltaisemmin yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan. Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, työryhmälle tai jollekin muulle taholle. Palkinnon myöntää Selkokeskuksen neuvottelukunta.

Vuoden selväsanaiset 1992–2012

1996 TV-sarjojen käsikirjoittaja Marjukka Halttunen
1998 X-tra (ruotsinkielinen nuorten tv-ohjelma)
2000 Valtion taidemuseon saavutettavuushanke
2002 Yleisradion lasten uutiset Uutisjuttu
2004 palkintoa ei jaettu
2006 selkokielen monitoimimies Kari Vaijärvi
2008 tuottaja Pertti Seppä / YLE, radion Selkouutiset
2010 Kelan tiedotuksen selkohankkeet
2012 oikeusministeriön vaalitiedotus

Lisätietoja: Selkokeskuksen johtaja Leealaura Leskelä, Kehitysvammaliitto, puh. 040 717 1971