Maassamme arvioidaan olevan 25000–40000 iältään 15–24-vuotiasta nuorta, jotka ovat jääneet koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Yksi tapa tukea nuoren kykyä toimia monimutkaistuvassa yhteiskunnassa on antaa siitä tietoa helposti lähestyttävällä tavalla. Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskuksen Yhteiskunta-kirjasarja pyrkii auttamaan niitä opiskelijoita ja lukijaryhmiä, jotka hyötyvät selkokielestä.

Vuoden 2012 alussa valmistunut Yhteiskunta-sarja sisältää viisi kirjaa, jotka ovat Perhe ja hyvinvointi, Oikeusvaltio Suomi, Raha ja talous, Valta ja vaikuttaminen sekä Työelämän aakkoset. Sisältö perustuu perusopetuksen yhteiskuntaopin opetussuunnitelmaan.

Yhteiskunta-sarja toteutui oppimateriaalikeskus Opikkeen ja ruotsinkielisen version kustantaneen Lärum-förlagetin yhteistyönä. Käsikirjoittaja Mats Österback työskentelee historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Espoon ruotsinkielisessä opetustoimessa.

”Yläasteikäiset oppilaat ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta varsinkin työelämään tai päivittäiseen uutisvirtaan liittyvien asioiden kautta. He seuraavat internetistä tiiviisti maailman tapahtumia, mutta esimerkiksi poliittisen päätöksenteon motiivit jäävät usein hämäriksi.”

”Hahmottomalta tai annetulta tuntuva politiikka voi johtaa siihen, että nuori voi kokea olevansa voimaton sen edessä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Käytössäni olleet aiemmat yhteiskuntaopin oppikirjat eivät myöskään juuri auttaneet niitä oppilaita, joilla on erilaisia oppimisen vaikeuksia”, Österback sanoo.

Yhteiskunta-sarjan tavoitteena on ollut helpottaa tietä aikuisuuteen kertomalla esimerkiksi eri mahdollisuuksista peruskoulun jälkeen sekä avaamalla työelämän keskeisiä käsitteitä ja käytäntöjä.

Österbackin mukaan oppilailta saatu ensipalaute on ollut rohkaisevaa. Heikommat lukijat ovat paneutuneet yhteiskuntaopin sisältöihin kiinnostuneemmin kuin yleiskielisiä kirjoja käytettäessä. Tekstiä tukevat selkeät piirroskuvat sekä jokaisen luvun jälkeen tulevat tehtävät, joissa on huomioitu erilaisia opiskelutilanteita.

Sarja soveltuu perusopetuksen ohella mm. ammatilliseen erityisopetukseen tai maahanmuuttajaopetukseen.

Educa-messuilla Opike on osastolla 2d60.

Lisätietoja

  • Suunnittelija Sakari Kilkki, Kehitysvammaliitto/Opike, p. 0400 325 390