Eettisten kysymysten ja epäeettisten toimintakäytäntöjen esiin nouseminen on osoitus siitä, että YK:n vammaissopimuksen ratifioinnilla on ollut suuri merkitys myös Suomessa. Kehitysvammaliitto korostaa, että kaiken toiminnan pitää perustua YK:n vammaissopimukseen.

Tällä viikolla on keskusteltu häkkisänkyjen käytöstä kehitysvammaisilla ihmisillä, kun eduskunnan oikeusasiamies vaati tarkastuskäynnin jälkeen niiden käytön lopettamista kehitysvammahuollossa. Häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana.

Häkkisänky on rajoitustoimenpide, joka rajoittaa henkilön vapaata liikkumista. Kehitysvammaliitto painottaa, että kaikki sellaiset käytännöt, jotka eivät ole YK-sopimuksen mukaisia, pitää korjata ja löytää muita keinoja tilalle. Henkilökunta ja vammaisten ihmisten läheiset tarvitsevat tässä tukea ja apua.

Lausunnoilla olevassa asiakas- ja potilaslaissa pitää säätää tarkasti rajoitustoimenpiteistä. Tämä tulee auttamaan henkilökuntaa ja vahvistamaan samalla vammaisten ihmisten oikeusturvaa.

Henkilökunnan riittämätön määrä ei saa koskaan johtaa siihen, että täytyy käyttää rajoitustoimenpiteitä. Asiakas- ja potilaslakikin kiinnittää huomiota riittäviin henkilökuntaresursseihin ja henkilökunnan tukeen.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. 09 3480 9214 tai Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 09 3480 9254