YK:n vammaissopimus -teksti.

YK:n vammaisyleissopimus on ollut voimassa vuoden, mikä näkyy jo eri tavoilla vammaisten ihmisten arjessa. Samanaikaisesti kuitenkin huoli vammaisten ihmisten toimeentulosta ja palveluiden heikennyksistä on lisääntynyt. Alan keskeinen lainsäädäntö on muuttumassa ja se yhdessä säästötavoitteiden kanssa aiheuttaa suurta epävarmuutta.

Kehitysvammaliiton mielestä YK-sopimuksen keskeisiä vaatimuksia, jotka vaativat toimenpiteitä Suomessa, ovat:

 1. Artikla 9, tiedon saavutettavuus
  Suomen tulee säätää EU:n saavutettavuusdirektiiviä edistyneempi kansallinen lainsäädäntö, joka turvaa kognitiivinen saavutettavuuden. Haluamme, että selkokieli otetaan yhdeksi kielivaihtoehdoksi, jotta turvataan tiedonsaanti myös niille vähintään puolelle miljoonalle suomalaiselle, joilla on vaikeuksia ymmärtämisessä tai kielellisissä taidoissa.
 2. Artikla 24, oikeus opiskeluun yleisessä koulutusjärjestelmässä
  Ammatillisen koulutuksen reformi uhkaa heikentää entisestään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia hankkia itselleen ammatti ja toimeentulo. Riittävä määrä lähiopetusta on turvattava. Koulujärjestelmässä on luovuttava erottelusta ja turvattava riittävät henkilöstöresurssit niin, että vammaiset oppilaat voivat käydä koulua yhdessä muiden kanssa.
 3. Artikla 27, oikeus työhön
  Vammaisten ihmisten työllistymistä on edistettävä mm. tekemällä työhönvalmennuksesta lakisääteistä, purkamalla kannustinloukkuja palkkatyön ja eläkkeen väliltä, turvaamalla riittävät resurssit palkkatukeen ja tekemällä avotyötoiminnasta määräaikaista, palkattuun työsuhteeseen johtavaa toimintaa. Teos-lainsäädännöllä ja hallituksen työllisyyden kärkihankkeilla tulee tukea vammaisten ihmisten työllistymistä.
 4. Artikla 19, itsenäinen elämä ja osallisuus
  Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat. Hankintalain mukaista kilpailutusta ei pidä soveltaa vammaisten ihmisten jokapäiväisten palveluiden hankinnassa. Valinnanvapauslainsäädännön tulee turvata myös vaikeimmin vammaisille ihmisille mahdollisuudet valintoihin ja esimerkiksi henkilökohtaiseen budjetointiin tuetun päätöksenteon ja palveluohjauksen avulla.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus ratifioitiin Suomessa 10.6.2016. Se kieltää kaikenlaisen syrjinnän vammaisuuden perusteella.

Lisätietoa: Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. 09 3480 9214

Katso Kehitysvammaliiton YouTube-kanavalta (www.youtube.com) video, jossa Sami Helle arvioi YK-sopimuksen toteutumista.