Hallitus vie tänään eduskuntaan esityksen YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioimiseksi. Vammaisjärjestöt ovat vaatineet sopimuksen ratifiointia jo vuosikausia.

Kehitysvammaliitto on tyytyväinen, että ratifiointi on nyt lopultakin toteutumassa. YK:n vammaissopimus merkitsee, että vammaiset ihmiset tulee ottaa mukaan kaikkeen heitä koskevaan päätöksentekoon.

”Jotta ihminen voi osallistua päätöksentekoon, hänen tulee saada tietoa ymmärtämässään muodossa ja pystyä kommunikoimaan omalla tavallaan. YK-sopimuksen myötä voidaan edellyttää muun muassa selkokielistä tiedonvälitystä ja puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä”, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen luonnehtii sopimuksen merkitystä.