Koulutuskalenteri
Kuva: Risto Musta

Tarjoamme monipuolista koulutusta ajankohtaisista aiheista – mm. seminaareja, neuvottelupäiviä ja konsultointia. Kehitysvammaliiton koulutukset ovat edullisempia jäsenillemme.

Liity jäseneksi

Kehitysvammaliiton tapahtumakalenteri jäsenille, kevät 2024 (pdf, 1 Mt)

Tällä hetkellä koulutamme enimmäkseen etänä! Etäkoulutukset mahdollistavat osallistumisesi paikasta huolimatta. Koulutuksemme ovat vuorovaikutuksellisia, ja jokaisella osallistujalla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin sekä esittää kysymyksiä.

Saat linkin koulutukseen sähköpostitse. Osallistuminen on helppoa ja vaivatonta. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin koulutuksiin, etäyhteyksiin ja osallistumiseen liittyen.

Verkkokursseja ja tilauskoulutusta muille kuin jäsenillemme tarjoaa Kehitysvammaliiton 100-prosenttisesti omistama yritys Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy.

saavuta.fi

Palaa takaisin koulutuksiin

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen (2.5 op)

Ajankohdat:
6.2.2024 13:30 - 16:00
7.2.2024 13:30 - 16:00
13.2.2024 13:30 - 16:00
20.3.2024 13:30 - 16:00
21.3.2024 13:30 - 16:00
4.4.2024 14:15 - 15:00
11.4.2024 13:30 - 16:00
18.4.2024 13:30 - 15:00

Käytännönläheinen koulutus tarjoaa opettajille ja ohjaajille uutta tietoa ja ideoita vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen oppilaiden kanssa, jotka hyötyvät puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista. 
 

Koulutus sisältää runsaasti esimerkkejä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista, kun ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Koulutuksessa perehdytään kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteisiin opetustilanteissa sekä siihen, millä tavalla kuvia, kommunikointikansioita ja tukiviittomia voidaan käyttää kommunikoinnin ja osallistumisen tukena opetuksessa ja vapaammissa sosiaalisissa tilanteissa. Koulutukseen sisältyy myös tietokoneavusteisen kommunikointisovelluksen (Go Talk Now) neuvontapaja. 
 

Koulutukseen kuuluu 8 koulutuskertaa Teams-verkkoympäristössä ja koulutus toteutuu aikavälillä 6.2.2024 – 18.4.2024.

Koulutuspaikkoja on rajoitettu määrä. 

Lisätietoja: asiantuntija Paula Jägerhorn, puh 040-5234830, paula.jagerhorn@kvl.fi
 

Opetushallituksen maksuton täydennyskoulutus on suunnattu ala-koulun opettajille ja ohjaajille, joilla erityistä tukea tarvitsevia oppilaita opetusryhmissä.

Koulutuksen sisältökokonaisuudet:
 

Onnistuneen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin avaimet 
Kaisa Laine, puheterapeutti asiantuntija
 

Miten kohdata ja ohjata oppijaa, jolla on puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen haasteita? Mikä on vuorovaikutuksessa tärkeää ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota omassa tavassa olla vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa? Kommunikointi ja vuorovaikutus ovat yhteispeliä, jonka toimivuuteen vaikuttavat kaikki tilanteeseen osallistuvat. Kaisa kertoo toimivan vuorovaikutuksen periaatteista sekä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista, joilla voidaan tukea oppijoita. Tärkeää on oppijan tasavertainen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen


Kommunikointikansioiden ja kuvien käyttö kommunikoinnin tukena
Kaisa Laine, puheterapeutti, asiantuntija
Virpi Yiannakou, puhevammaisten tulkki, asiantuntija
 

Koulutuskerran aikana perehdytään erilaisiin kommunikointikansioihin ja kuvallisiin materiaaleihin. Opettajien ja ohjaajien omat taidot käyttää kuvallista materiaalia kommunikoinnin tukena ovat avainasemassa, jos oppilaan mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja osallistua halutaan aidosti tukea.  Tästä syystä koulutuskerran aikana koulutukseen osallistuvat harjoittelevat Kaisan ja Virpin tuella kuvien, kommunikointitaulujen ja kansioiden käyttöä.  

Tukiviittomat koulun arjessa
Virpi Yiannakou, puhevammaisten tulkki, asiantuntija

Opettajien ja ohjaajien omat taidot käyttää tukiviittomia ovat avainasemassa, jos oppilaan mahdollisuuksia kommunikoida ja osallistua halutaan aidosti tukea. Tässä koulutusosiossa harjoitellaan tukiviittomia, joita tarvitaan koulun arjessa.  Osioon kuuluu myös itsenäisesti tehtävä välitehtävä, mikä auttaa tukiviittomataitojen soveltamista arkeen.

HYP-toimintamallin soveltaminen puhetta tukevia ja korvaavia keinoja käyttävien oppilaiden vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen
Kaisa Laine, puheterapeutti, asiantuntija
Virpi Yiannakou, puhevammaisten tulkki, asiantuntija

Koulutuskerran aikana perehdytään HYP® -toimintamalliin, joka on tarkoitettu tukemaan vuorovaikutusta paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Tämän koulutuskerran aikana HYP-mallia sovelletaan koulun tilanteisiin ja ideoidaan mallin hyödyntämistä oppilaiden kanssa, joilla on käytössään henkilökohtainen kommunikoinnin apuväline tai jokin muu puhetta tukeva ja korvaava keino. HYP:n avulla varmistutaan siitä, että jokaisella oppilaalla on päivittäin mukavia ja juuri hänelle merkityksellisiä vuorovaikutushetkiä.

Kommunikointiohjelma Go talk Now-sovelluksen käyttö koulun arjessa
Kaisa Laine, puheterapeutti, asiantuntija
Taro Katajisto, apuvälineteknikko, avustavan tietotekniikan asiantuntija
 

Koulutuskerran aikana esitellään ja harjoitellaan Go talk Now-sovelluksen käyttöä puheen ja  kommunikoinnin tukemiseen. Lisäksi pohditaan koulutettavien kanssa yhdessä sitä, miten he voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea juuri heidän oppilaidensa kommunikointia opetuksessa ja vapaammissa sosiaalisen kanssakäymisen tilanteissa koulussa sovelluksen tuella.  Lisäksi koulutuskerran aikana harjoitellaan kommunikointitaulujen tekemistä sovelluksessa. 


 

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ilman kuluja. Jos peruminen tapahtuu tämän jälkeen, veloitamme perumismaksun.

Mikäli osallistuja keskeyttää koulutuksen ilman painavaa syytä, peritään osallistujalta keskeytysmaksu.

OsallistumismaksuOsallistujalle maksuton
PaikkakuntaEtäkoulutus
JärjestäjäOpike, Tikoteekki
KouluttajaVirpi Yiannakou, Kaisa Laine ja Taro Katajisto

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tietosuojaseloste