Selkokieli haltuun!

koulutustilanne

Kiinnostus selkokieltä kohtaan on ollut kasvussa, ja meille Selkokeskukseen tulee yhteydenottoja henkilöiltä ja tahoilta, jotka haluavat kehittää selkokielen osaamistaan. Mistä siis lähteä liikkeelle, kun selkokieli kiinnostaa? Ensimmäisenä kannattaa nakutella nettiselaimeen Selkokeskuksen verkkosivujen osoite www.selkokeskus.fi. Sivuilla on kattavasti tietoa kirjoitetun ja puhutun selkokielen periaatteista, ja samalla pääsee kurkistamaan ajankohtaisiin selkokuulumisiin.

Tiedon äärelle

Selkokeskuksen verkkosivut ja selkokielen teoriakirjat ovat hyvä tuki sekä aloittelevalle että kokeneemmalle selkokirjoittajalle. Niihin voi myös helposti aina palata, jos jokin selkoviestimisen yksityiskohta askarruttaa. Selkokirjoitusohjeita on vuosikymmenten aikana julkaistu lukuisissa tietokirjoissa. Uusin ja laajin niistä on Leealaura Leskelän Selkokieli ‒ saavutettavan kielen opas (Opike 2019), joka opastaa sekä kirjoittamaan että puhumaan selkokieltä. Kirja valottaa myös, miten keskeinen osa saavutettavuutta kieli on.

Selkokirjoittamisen perusohjeilla pärjää pitkälle monien tekstilajien kirjoittajana, mutta jos kaipaat täsmäohjeita esimerkiksi selkokielisen mediatekstin tai kaunokirjan kirjoittamiseen, kannattaa tarttua Leealaura Leskelän ja Auli Kulkki-Niemisen Selkokirjoittajan tekstilajit -teokseen (Opike 2015).

selkokielen teoriakirjat

Tutustu selkojulkaisuihin

Selkotekstiä kirjoitettaessa käytetään monia samanlaisia kielen selkeyttämisen periaatteita kuin silloin, kun tavoitteena on mahdollisimman laajalle lukijajoukolle sopiva, selkeä teksti. Jos esimerkiksi työssäsi päivittäin mietit kielen selkeyttä hyvän virkakielen näkövinkkelistä, askel selkokieleen on jo aika lyhyt. Myös monet verkkokirjoittamisen perusperiaatteista ovat käytössä myös selkoteksteissä.

Pelkkiä selko-ohjeita tarkastelemalla selkokielen periaatteet saattavatkin tuntua lähes identtisiltä selkeän yleiskielen ohjeistuksen kanssa. Jotta ero hahmottuisi paremmin, on hyvä tutustua myös selkokielisiin julkaisuihin ja verkkosivuihin. Samalla on hyvä tilaisuus miettiä, millaiselle lukijalle selkoteksti on kirjoitettu ja miten selkojulkaisu eroaa ulkoasultaan muista julkaisuista. Nopein väylä selkokielisten materiaalien äärelle on Selkokeskuksen sivujen muhkea linkkivinkkilista sähköisistä selkokielisistä materiaaleista.

Selkokieltä oppimaan

Selkokielen periaatteita voi ottaa haltuun myös kouluttajan johdolla. Millaiset asiat tekevät teksteistä ja kielestä vaikeita ja miten itse voin helpottaa viestintääni? Selkokeskuksen kaikille avoimissa koulutuksissa lähdetään liikkeelle perusteista, ja peruskurssilta voi jatkaa tekstipajan kautta jatkokurssille tai osallistua selkokaunokirjoittamiseen keskittyvään koulutukseen. Peruskurssin rinnalle on tullut uutena vaihtoehtona selkokielen verkkokurssi, jossa tutustutaan selkokielen pääperiaatteisiin itsenäisesti teorian ja harjoitusten avulla.

Selkokeskus ei kuitenkaan yksin voi varmistaa, että koko Suomessa eri alojen ihmisillä on riittävää selkokielen osaamista. Tarvitaan yhteistyötä. Selkokielen tulee olla osana eri alojen peruskoulutusta ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Tällä hetkellä opetuskentällä onkin meneillään monenlaista selkokehittämistä, esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden koulutukseen kuuluu selkokielen teoriaa ja käytännön harjoituksia. Myös eri yliopistoissa, esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella, on tarjottu selkokielen kursseja. Tämä on tapa varmistaa, että tulevilla ammattilaisilla on myös selkokielen osaamista. Selkokielen koulutuksia tarjoavat myös jotkin kesäyliopistot.

Perusteet hanskassa – mitä seuraavaksi?

Selkokirjoittaminen on samanlaista kuin mikä tahansa muukin kirjoittaminen: sitä oppii parhaiten kirjoittamalla. Eli esimerkiksi koulutuksen jälkeen on hyvä lähteä rohkeasti kokeilemaan oman selkotekstin kirjoittamista tai yleiskielisen tekstin mukauttamista selkokielelle. Taitoa voi treenata myös jatkokurssilla.

Jos selkokirjoittaminen on tulossa osaksi omia työtehtäviä, olisi hyvä, että koulutuksen lisäksi työpaikalla mietitään myös taidon juurruttamista. Onko selkokirjoittamista mahdollista tehdä aluksi vaikkapa työparina tai voiko tekstinteossa hyödyntää Selkokeskuksen maksullista kommentointipalvelua.

Pysy ajan tasalla

Selkokielen kentällä tapahtuu tällä hetkellä paljon. Kaikki ei ehkä viistä omaa työtä tai tiedon tarvetta, mutta ajankohtaisia selkoasioita on helpoin seurata Selkokeskuksen somekanavien (Facebook, Twitter ja Instagram) kautta tai tilaamalla uutiskirjeen. Näin saa tietoa esimerkiksi uusista julkaisuista.
Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieltä tarvitsee jopa 750 000 ihmistä Suomessa. Iso joukko on vaarassa jäädä tiedon ulkopuolelle, jos sitä ei tarjota selkokielellä. Tarvitaan siis suunnitelmallista selkokielistä viestintää ja sen tekijöille selkokielen osaamista.

Henna Kara
Selkokeskuksen va. kehittämispäällikkö

Selkolinkkivinkit:
Selkokeskuksen verkkosivut 

Selkokeskuksen koulutukset 

Selkokieliset julkaisut 

Selkokielen pikaopas 

Tilaa Selkokeskuksen uutiskirje 

Selkokielen opetuksesta Savonia-ammattikorkeakoulussa Ketju-lehdessä 

Selkokeskus Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa @selkokeskus

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).