Kehitysvammaliitto antoi lausunnon Suomen Avoimen hallinnon 3. toimintaohjelmasta, jolla edistetään kansalaisten osallisuutta. Teemat vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus.

Kehitysvammaliitto pitää erittäin kannatettavana tavoitetta, että parannetaan kansalaisten suoria mahdollisuuksia osallistua hallinnon valmistelutyöhön sekä huolehditaan osallisuuden esteettömyydestä. Liitto muistuttaa, että saavutettavuus ei ole vain fyysistä esteettömyyttä. Kun teemana on ymmärrettävyys, on tärkeää huomioida iso ja kasvava joukko ihmisiä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa kielellisten vaikeuksiensa vuoksi.

Selkokeskuksen arvion mukaan (2014) noin 8–12 prosenttia suomalaisista tarvitsee selkokieltä voidakseen asioida viranomaisten kanssa sekä hoitaa henkilökohtaisia asioitaan. Selkokielen kohderyhmissä on maahanmuuttajia, jotka opiskelevat suomen kieltä, muistisairaita vanhuksia, vammaisia henkilöitä sekä yhteiskunnasta syrjäytyneitä henkilöitä.

On tärkeää, että Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmassa huolehditaan tiedon saavutettavuudesta kielen tasolla ja otetaan huomioon selkokielen tarve.

Tieto ei ole tietoa, jos sitä ei esitetä ymmärrettävässä muodossa, Kehitysvammaliitto muistuttaa. Siksi on tärkeää, että valtionhallinto lisää selkokielistä viestintää. Tällä yksinkertaisella toimenpiteellä palvellaan kaikkia kansalaisia ja lisäksi tavoitetaan erityisryhmät, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Selkeä kieli, esimerkiksi selkokielinen tieto, ei ole ylimääräinen kulu, vaan investointi kansalaisten hyvinvointiin. Yleensä siitä koituu myös säästöä esimerkiksi viranomaiselle tulevien kysymysten ja selvityspyyntöjen sekä asiakaspalvelutarpeen vähenemisenä, Kehitysvammaliitto toteaa lausunnossaan.

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)