Jokaisella on oikeus päättää – laadukas tuki perustuu hyvään vuorovaikutukseen

Miten tukea puhevammaisen tai kehitysvammaisen henkilön päätöksentekoa niin, että jokainen saa vaikuttaa omaan elämäänsä ja toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan? Niin, että kukaan toinen ei päätä hänen puolestaan, vaan hän itse tekee päätöksiä omassa elämässään. Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliiton Tikoteekki ovat laatineet periaatteet päätöksenteossa tukemiseen.

Nämä periaatteet on tarkoitettu kaikenlaisten ihmisten päätöksenteossa tukemiseen. Myös ihmisellä, jolla on vaikeus ymmärtää tai tuottaa puhetta, on oikeus ilmaista mielipiteitään ja saada tarvitsemaansa tukea. Periaatteiden noudattaminen varmistaa, että tukea saava ihminen on pääosassa suhteessa omiin päätöksiinsä.  Periaatteet soveltuvat käyttöön myös uuteen vammaispalvelulakiin tulevassa tuetun päätöksenteon palvelussa.

Periaatteet päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen:

  1. Ihminen on toimija, kun hän päättää ja tekee asioita itse.
  2. Ihminen saa tarvittaessa tukea päätösten tekemiseen.
  3. Tuki on monipuolista ja yksilöllisistä.
  4. Päätökset perustuvat ihmisen omiin mieltymyksiin ja tahtoon.
  5. Kaikenlaiset päätökset ovat sallittuja.
  6. Päätöksen ja mielipiteen saa vaihtaa.
  7. Tukijan tai tukijat saa valita itse tai heidän valitsemisessaan voi olla mukana.
  8. Tuen vastaanottaminen on vapaaehtoista.
  9. Tuki perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen, hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Tukijalle periaatteet ovat olennainen osa työkalupakkia

Päätöksenteossa tukemisen periaatteisiin liittyvää materiaalia julkaistaan Laadukas tuki -kampanjassa 7.–13.12.2022 Kehitysvammaliiton ja Tikoteekin sekä Tukiliiton sosiaalisen median kanavissa. Kehitysvammaliiton Verneri-verkkosivustolle on lisäksi koottu käytännön esimerkkejä siitä, miten tukija voi mukauttaa tukemisen tapaansa puhevammaisen ihmisen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tutustu Verneri-sivuston Päätöksenteon tukeminen -kokonaisuuteen.

Haluamme tehdä periaatteet tutuiksi heille, jotka tukevat kehitysvammaisia ja puhevammaisia ihmisiä tekemään päätöksiä ja muodostamaan mielipiteitä. Periaatteet auttavat tukijaa tässä tärkeässä tehtävässä.

Viestimme sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla: #Vaikutusvaltaa #LaadukasTuki #TuettuPäätöksenteko #Puhevammaisuus #Kehitysvammaisuus

Seuraa Laadukas tuki -kampanjaa:

Tutustu myös Kehitysvammaisten Tukiliiton sivustoon: www.tuettupaatoksenteko.fi

 

 

Lisätietoa:
Kaisa Martikainen, erityisasiantuntija, puheterapeutti, kaisa.martikainen@kvl.fi
Katja Burakoff, asiantuntija, puheterapeutti, katja.burakoff@kvl.fi

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).