Muistiliiton Omin sanoin -hankkeessa (2023–2025) tavoitteena on tunnistaa muistisairaille soveltuvat kommunikoinnin tuen keinot ja vahvistaa vuorovaikutusta muistisairaiden kanssa. Hankkeessa kootaan käytännön menetelmiä ja kehitetään toimintamalli, joka tukee muistisairaan tarpeiden ja mielipiteiden ilmaisemista, vahvistaa osallisuutta ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä ja keskitytään muistisairaiden oman äänen esiintuomiseen. Lisäksi levitetään tietoa siitä, kuinka läheinen tai toinen ihminen voi mukauttaa omaa ilmaisuaan ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa muistisairaan kanssa kommunikoidessaan. Hanketta tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Muistiliitto pilotoi kommunikoinnin tukikeinoja muistiyhdistyksissä ja Omaishoitajaliiton omaisten ryhmissä. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kehitysvammaliitto ja Aivoliitto. Tikoteekin kanssa yhteistyö painottuu kommunikoinnin tuen menetelmien hyödyntämiseen ja jatkokehittämiseen: monet puhevammaisten kanssa käytetyt kommunikoinnin tuen keinot voivat tuoda apua myös muistisairaiden ja heidän läheistensä arkeen. Vastaavasti toiveena on, että Omin sanoin -hankkeen tuloksista olisi hyötyä kommunikoinnin haasteiden kanssa eläville yli diagnoosirajojen. Hankkeen lähtökohtana on ajatus siitä, että vuorovaikutus on muutakin kuin sanoja – se on yhdessäoloa ja inhimillisen yhteyden rakentamista kunkin yksilöllisten kommunikointikeinojen puitteissa. Tätä ydinajatusta tuodaan esiin myös viestinnällisin keinoin.

Muistiliiton terveiset

Meihin saa olla vapaasti yhteydessä! Vaihdamme mielellämme ajatuksia, kokemuksia ja ideoita kommunikoinnin tuen keinoihin liittyen.

Lisätietoja hankkeesta:

Anna Heino
Asiantuntija
puh. 044 791 6321
anna.heino@muistiliitto.fi

Sanna Viljamaa
Hankekoordinaattori
puh. 044 727 7404
sanna.viljamaa@muistiliitto.fi

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).