Kaikilla ihmisillä on oikeus osallistua työelämään yhdenvertaisesti. Kehitysvammaisen henkilön tulee saada työhönvalmennuksen tukea, mikäli hänen tavoitteenaan on työllistyä palkkatyöhön.

Suomessa kehitysvammaiset ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa eri puolilla maata, sillä työhönvalmennuksen palvelua on tarjolla lähinnä vain joissakin suurimmissa kaupungeissa. Työhönvalmennuksen tarjoama tuki voi olla myös sisällöllisesti erilaista riippuen toimintaa ohjaavista laatukriteereistä.

Miten voisimme taata kaikille laadukasta ja tuloksellista työhönvalmennusta, jonka tavoitteena on saada palkkatyötä avoimilta työmarkkinoilta? Lainsäätäjiltä ja poliittisilta päättäjiltä tarvitaan linjauksia kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen tukemisesta työhönvalmennuksen avulla. Toivottavasti tulevat lakiuudistukset sekä sote- ja maakuntauudistus vahvistavat työhönvalmennuksen asemaa.

Lisäksi esimiesten tulisi tukea työhönvalmennuksen toteuttamista ja seurata sen tuloksellisuutta omissa organisaatioissaan. Alan työntekijät tekevät tärkeää työtä, mutta he voivat tarvita tukea tai koulutusta työotteensa kehittämiseen. Kun työnkuvia muokataan ja tähtäimeksi asetetaan palkkatyö, saadaan aikaan myös tuloksia.

Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen toimintatapa soveltuu kaikille vaikeasti työllistyville ihmisille. Näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen kulmakivet ovat:

  • toimiminen asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä
  • työllistymisen tukemiseen keskittyneet työvalmentajat
  • tavoitteen asettaminen avoimille työmarkkinoille työllistymiseen ja
  • nopea työnetsintä.

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektissa (KIT) sparrattiin alan työntekijöitä ottamaan toimintatapa käyttöön kehitysvammaisten henkilöiden työllistämiseksi. Kymmenen kehitysvammaista henkilöä ja monta muuta sai projektin aikana työsuhteisen palkkatyön. Kokemukset työskentelytavasta olivat työntekijöiden mukaan positiivisia:

  • ”Avotyötoiminta on tullut uudelleen mietittäväksi ja uusia asiakkuuksia ei ole ohjautunut avotöihin projektin aikana.”
  • ”Olen ottanut uuden toimintamallin käyttöön käytännön työssä. Paljon on muuttunut myös asennetasolla. Avotyöstä on siirtynyt palkkatyöhön kolme asiakasta syksyn 2014 aikana.”
  • ”Projekti muutti ajatteluani kehitysvammaisten työllistymisestä ja työotteeni on muuttunut sen mukaisesti. Työllistyminen on toimintaa ohjaavana ajatuksena toimipisteessämme, ja projektin myötä asiassa on oltu horjumattomia. Projekti toi uuden suunnan työtoimintaan.”

Toivon, että työhönvalmennusta olisi jatkossa tarjolla kaikille sitä tarvitseville. Kehitysvammaiset ihmiset pois marginaalista ja mukaan työelämään!

Syksyn aikana Verneri.net-sivustolla avataan linkki, jossa on lisätietoa tuloksellisesta työhönvalmennuksesta. Seuratkaa tilannetta!

Tea Kairi
Projektipäällikkö
Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projekti
Kehitysvammaliitto

KIT-projektin toimintaympäristökartoituksen tulokset (pdf):”ETTÄ NÄMÄ IHMISET JOILLA TYÖPANOS ANNETTAVANA, SAIS SITÄ ANTAA. ETTÄ EIVÄT OLISI PALVELUIDEN KOHDE.” Harkko, Jaakko 2015. Kuntoutussäätiö

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).