Mikä ihmeen UDL? Universal Design for Learning (UDL) on Suomessa vähän tunnettu inklusiivisen opetuksen viitekehys. UDL-ajattelun juuret ovat 1990-luvun Yhdysvalloissa, kun arkkitehtuurista tuttua tilojen ja ympäristöjen saavutettavuuden periaatetta alettiin soveltaa oppimiseen. Alan uranuurtaja onkin bostonilainen koulutus- ja tutkimusorganisaatio CAST.

UDL-ajattelun mukaisessa opetuksessa poistetaan fyysisiä, kognitiivisia ja opetuksen järjestelyyn liittyviä esteitä. Ajattelu korostaa joustavia oppimisympäristöjä ja auttaa opettajia ja kouluttajia huomioimaan oppijoiden väliset yksilölliset erot. Vaikka UDL-viitekehys ei olisi ennalta tuttu, monet opetusalan ammattilaiset soveltavat sen selkeitä periaatteita:

  • MIKSI: Oppilaiden sitoutumista ja motivaatiota tuetaan monipuolisesti ja opetus on osallistavaa.
  • MITÄ: Opetuksessa hyödynnetään erilaisia tiedon esittämisen tapoja ja monipuolisia oppimateriaaleja.
  • MITEN: Oppilaat työstävät oppisisältöjä ja osoittavat osaamistaan monin eri tavoin.

Kehitysvammaliitto toimii suomalaisena kumppanina UDLnet-hankkeessa. EU-hankkeen tavoitteena on lisätä UDL-ajattelun tunnettuutta. Lisäksi projektin aikana kerätään UDL-ajattelun mukaisia hyviä opetuskäytäntöjä, ja eri maiden opettajat ja kouluttajat jakavat inklusiiviset opetuskäytäntönsä Inventory-verkkopalvelussa. Palvelu on avoin kaikille. Käyttäjät voivat kirjata ja julkaista omia hyviä UDL-käytäntöjään, soveltaa muiden ideoita omiin tarpeisiinsa ja antaa toisilleen palautetta. Testausvaiheessa oleva verkkopalvelu täydentyy ensi vuoden aikana ja sisältää monipuolisesti opetusalan ammattilaisille hyödyllistä materiaalia.

Marraskuun lopussa UDLnet-hankkeen toimijat tapasivat Irlannin Dublinissa kahden päivän ajan. Sain mahdollisuuden osallistua tähän tapaamiseen Kehitysvammaliiton Sisko Rauhalan ja Paula Jägerhornin kanssa. Toimin Espoossa erityisluokanopettajana ja olen jo yli kymmenen vuoden ajan opettanut tvt-taitoja Tikas-koulutusmallin mukaisesti sekä toiminut Tikaksen täydennyskoulutus- ja kehittämistehtävissä.

Oppilas nostetaan keskiöön

”The child is the most important.” Lapsi on tärkein. Näin totesi painokkaasti seminaarin valovoimainen pääpuhuja, Dr. Daithí Ó Murchú. Jäin miettimään tätä, hyvin itsestäänselvääkin ajatusta, koska siinä mielestäni kiteytyy opetuksen ydin. UDL-ajattelussa oppilas nostetaan keskiöön ja esteiden sijaan korostetaan mahdollisuuksia.

Seminaaripäivän aikana puhuttiin myös siitä, miten tärkeä rooli koululla on oppilaan itsetunnon rakentamisessa ja vahvistamisessa. Jokaiselle oppilaalle on mahdollista löytää omat yksilölliset tavat oppia, kun selvitetään oppilaan vahvuudet ja tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja. Tärkeää ovat positiiviset oppimiskokemukset ja tunne siitä, että minä opin, minä osaan ja minä olen hyvä.

Minua pyydettiin esittelemään seminaarissa omaa opetustani, joka perustuu UDL-ajatteluun. Vein kuulijat omaan opetusympäristööni Postipuun kouluun, biologian tunnille, jossa oli aiheena koulun pihan kasvit. Oppilaiden oma lähiympäristö on ollut lähtökohtana tässä opetuskokonaisuudessa. Tavoitteena oli, että oppilaat mm. tunnistavat koulun pihan rikkakasveja ja erottavat ne muista kasveista. He esimerkiksi tekivät oman biologian kirjan iPadilla Book Creator -ohjelmalla. Lisäksi aiheesta pidettiin tietokilpailuja, joiden avulla opittua kerrattiin hauskalla ja oppilaille mieluisalla tavalla.

Osallistuin vielä seminaarin paneelikeskusteluun, jossa yhdeksi keskeiseksi aiheeksi nousi eri maiden koulujärjestelmät. Tässä tilanteessa oli helppoa olla suomalainen, sillä koulujärjestelmämme sai paljon kiitosta opettajien korkeasta koulutuksesta, työn itsenäisyydestä ja vapaudesta.

Maiden välillä eroja on edelleen paljon ja mm. kansalliset testit, arvioinnit ja koulutarkastajat puhuttivat keskustelijoita. Itse koen, että juuri näiden tekijöiden puuttuminen koulujärjestelmästämme tekee siitä joustavan ja oppilaslähtöisen. Mielestäni opettajien ammattitaitoon luotetaan Suomessa. Meillä on kansallinen opetussuunnitelma, joka antaa raamit opetukselle, mutta sen toteuttamiselle annetaan suuri vapaus. Koen, että UDL-ajattelun Miksi, Mitä ja Miten -kysymykset sopivat hyvin tämän vapauden toteuttamiseen opetuksessa.

Hanna Fontell

erityisluokanopettaja

Espoon Postipuun koulu

Hyödynnä UDL-materiaaleja kirjautumalla Inventory-verkkopalveluun
Seuraa UDLnet-hanketta Facebookissa

Lisätietoja UDLnet-hankkeesta:
Paula Jägerhorn, paula.jagerhorn(at)kvl.fi
Sisko Rauhala, sisko.rauhala(at)kvl.fi

Kommentit

Vastaa

Kommentti julkaistaan tarkistuksen jälkeen. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).