Viikon luku

26

Lasten suhteellinen osuus kehitysvammalaitosten asukkaista on noussut. Peräti 26 prosenttia asukkaista on lapsia. Lasten määrä ei ole laskenut Kehas-ohjelman aikana, toisin kuin aikuisten. Vuoden 2016 lopussa laitoksissa asui 191 lasta.

2

Vain kaksi prosenttia kehitysvammaisista työikäisistä on palkkatyössä.

500000

Selkokeskuksen arvion mukaan noin puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä.

65000

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä. Puhevammaisten viikkoa vietetään 2.-8.10.2017

500

Vain noin 500 kehitysvammaista henkilöä on palkkatyössä maassamme.

Viikon luku 2017 vko 36

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamaa FASD-lasta.

Viikon luku: 2017 vko 15

Avotyötoiminnassa kehitysvammainen henkilö tekee töitä tavallisella työpaikalla, mutta ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa. Työosuusrahaa maksetaan 0-12 euroa päivässä.