Viikon luku

9

9.9. vietetään kansainvälistä FASD-päivää, joka muistuttaa yhdeksän kuukauden raittiudesta raskausaikana. Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita. Joka vuosi Suomessa syntyy 600 – 3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Raskaana ollessa alkoholinkäytölle ei ole olemassa turvarajaa, vaan ainoastaan täysraittius suojaa sikiötä.

26

Lasten suhteellinen osuus kehitysvammalaitosten asukkaista on noussut. Peräti 26 prosenttia asukkaista on lapsia. Lasten määrä ei ole laskenut Kehas-ohjelman aikana, toisin kuin aikuisten. Vuoden 2016 lopussa laitoksissa asui 191 lasta.

2

Vain kaksi prosenttia kehitysvammaisista työikäisistä on palkkatyössä.

500000

Selkokeskuksen arvion mukaan noin puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä.

65000

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä. Puhevammaisten viikkoa vietetään 2.-8.10.2017

500

Vain noin 500 kehitysvammaista henkilöä on palkkatyössä maassamme.

Viikon luku 2017 vko 36

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamaa FASD-lasta.

Viikon luku: 2017 vko 15

Avotyötoiminnassa kehitysvammainen henkilö tekee töitä tavallisella työpaikalla, mutta ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa. Työosuusrahaa maksetaan 0-12 euroa päivässä.